Historisch laag aantal faillissementen in april

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS / Nikki van Toorn
Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is gedaald. Er zijn in april 71 bedrijven minder failliet verklaard dan in maart, meldt het CBS. Het aantal faillissementen lag op het laagste niveau sinds de start van de statistiek in 1981.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd
JaarWeekAantal uitgesproken faillissementen
2018mei297
2018juni286
2018juli280
2018augustus306
2018september275
2018oktober292
2018november314
2018december364
2019januari346
2019februari322
2019maart323
2019april328
2019mei312
2019juni302
2019juli316
2019augustus306
2019september316
2019oktober292
2019november338
2019december291
2020januari317
2020februari344
2020maart294
2020april384
2020mei322
2020juni262
2020juli238
2020augustus203
2020september218
2020oktober196
2020november217
2020december182
2021januari171
2021februari147
2021maart172
2021april156
2021mei164
2021juni144
2021juli128
2021augustus113
2021september143
2021oktober128
2021november189
2021december163
2022januari125
2022februari166
2022maart180
2022april109

Historisch laag niveau faillissementen

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen afgenomen. In april 2022 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds het begin van de tijdreeks in januari 1981.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in april 109 bedrijven en instellingen (inclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 25. Dat zijn er 9 minder dan in maart.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in april de meeste faillissementen uitgesproken in de sector industrie.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) naar branche
BrancheApril 2022Maart 2022
Handel2534
Bouwnijverheid1833
Industrie1112
Financiële instellingen1018
Specialistische zakelijke dienstverlening97
Vervoer en opslag811
Verhuur en overige zakelijke diensten624
Horeca59
Gezondheids- en welzijnszorg520
Verhuur en handel van onroerend goed34
Overige dienstverlening21
Landbouw en visserij12
Informatie en communicatie15
Onderwijs14
Cultuur, sport en recreatie02

Vanaf 13 mei 2022 publiceert het CBS in dit bericht de faillissementen van alle bedrijven, dus inclusief eenmanszaken. Voorheen werden de faillissementen exclusief eenmanszaken gepubliceerd.