Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen; 2015-2022

Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen; 2015-2022

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Rechtsvormen Perioden Uitgesproken faillissementen (aantal) Bedrijfsleeftijd bij faillissement (jaren) Werkzame personen bij faillissement (aantal)
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2021 4e kwartaal 486 7,7 1.932
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 1e kwartaal 488 8,1 2.283
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 2e kwartaal 473 7,9 2.490
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 3e kwartaal 475 8,8 2.230
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2022 4e kwartaal 709 8,7 3.935
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven en instellingen 2021 4e kwartaal 423 8,0 1.846
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven en instellingen 2022 1e kwartaal 429 8,6 2.207
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven en instellingen 2022 2e kwartaal 393 8,4 2.363
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven en instellingen 2022 3e kwartaal 411 9,2 2.125
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven en instellingen 2022 4e kwartaal 621 9,0 3.783
A-U Alle economische activiteiten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2021 4e kwartaal 63 5,3 86
A-U Alle economische activiteiten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 1e kwartaal 59 4,5 76
A-U Alle economische activiteiten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 2e kwartaal 80 5,5 127
A-U Alle economische activiteiten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 3e kwartaal 64 6,2 105
A-U Alle economische activiteiten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2022 4e kwartaal 88 6,4 152
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar rechtsvorm (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen). Daarnaast bevat de tabellen de gemiddelde bedrijfsleeftijd en het aantal werkzame personen (in vte's) ten tijde van de faillissementsuitspraak.

Gegevens beschikbaar vanaf 1e kwartaal 2015. tot 4e kwartaal 2022.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 december 2023:
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen (met en zonder eenmanszaak), bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.
Bedrijfsleeftijd bij faillissement
Het aantal jaren tussen datum uitspraak van faillissement van een bedrijf en de oprichtingsdatum van dat bedrijf.
Werkzame personen bij faillissement
Werkzame personen betrokken bij het failiissement, uitgedrukt in voltijdsequivalenten (vte's). Werkzaam persoon is een persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.