Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen

Faillissementen; bedrijfsleeftijd en werkzame personen

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Rechtsvormen Perioden Uitgesproken faillissementen (aantal) Bedrijfsleeftijd bij faillissement (jaren) Werkzame personen bij faillissement (aantal)
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2019 3e kwartaal 942 9,3 5.498
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2019 4e kwartaal 975 9,2 7.755
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2020 1e kwartaal 947 9,8 5.497
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2020 2e kwartaal 980 9,8 6.056
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 2020 3e kwartaal* 651 9,4 4.268
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven en instellingen 2019 3e kwartaal 796 9,6 5.227
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven en instellingen 2019 4e kwartaal 828 9,5 7.433
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven en instellingen 2020 1e kwartaal 801 10,1 5.200
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven en instellingen 2020 2e kwartaal 847 9,8 5.799
A-U Alle economische activiteiten Bedrijven en instellingen 2020 3e kwartaal* 571 9,7 4.120
A-U Alle economische activiteiten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2019 3e kwartaal 146 7,9 271
A-U Alle economische activiteiten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2019 4e kwartaal 147 7,5 322
A-U Alle economische activiteiten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 1e kwartaal 146 7,9 297
A-U Alle economische activiteiten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 2e kwartaal 133 9,9 258
A-U Alle economische activiteiten Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2020 3e kwartaal* 80 7,7 147
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar rechtsvorm (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen). Daarnaast bevat de tabellen de gemiddelde bedrijfsleeftijd en het aantal werkzame personen (in vte's) ten tijde van de faillissementsuitspraak.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2015.

Status van de cijfers
De uitkomsten van het meest recente kwartaal zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 oktober 2020:
De uitkomsten over het derde kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over het vierde kwartaal 2020 worden naar verwachting medio januari 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen (met en zonder eenmanszaak), bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.
Bedrijfsleeftijd bij faillissement
Het aantal jaren tussen datum uitspraak van faillissement van een bedrijf en de oprichtingsdatum van dat bedrijf.
Werkzame personen bij faillissement
Werkzame personen betrokken bij het failiissement, uitgedrukt in voltijdsequivalenten (vte's). Werkzaam persoon is een persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.