Geluksgevoel bij jongvolwassenen afgenomen

Versoepelingen van een aantal corona-maatregelen waaronder dat de terrassen zoals hier in Utrecht weer open mogen.
© Hollandse Hoogte / Marcel Krijgsman
In 2021 gaf 81 procent van de 18- tot 25-jarigen aan gelukkig te zijn, in 1997 was dit nog 91 procent. Jongvolwassenen vertonen hiermee de sterkste afname van ervaren geluk van alle leeftijdsgroepen, wat ook geldt voor tevredenheid met het leven. Onder alle volwassenen was sprake van een daling, maar nog steeds is een ruime meerderheid gelukkig en tevreden met het leven. Gevraagd naar zingeving vindt het merendeel van de volwassenen het leven de moeite waard en heeft het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving, ook onder de mensen die aangeven niet gelukkig te zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit de enquête Sociale samenhang en Welzijn (SSW).

In het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn wordt aan mensen van 18 jaar of ouder gevraagd zichzelf een rapportcijfer te geven op twee aspecten van subjectief welzijn: geluk en tevredenheid. Degenen die hiervoor een 7 of hoger geven worden als gelukkig of tevreden beschouwd.

Jongvolwassenen minst vaak gelukkig en tevreden in 2021

Hoewel zowel geluk als tevredenheid na 2019 dalen, prijst nog steeds een ruime meerderheid van de volwassenen (86 procent) zichzelf gelukkig, en is 84 procent tevreden met het leven. In 1997 kenden 18- tot 25-jarigen nog het hoogste percentage gelukkigen van alle leeftijdsgroepen, in 2021 hebben zij juist het laagste aandeel gelukkigen. Voor tevredenheid is dat vergelijkbaar: 77 procent van hen was tevreden in 2021 (het laagste van alle leeftijdsgroepen), tegen 85 procent in 1997.

Geluk en tevredenheid
PeriodeTevredenheid, 18 jaar of ouder (%)Tevredenheid, 18 tot 25 jaar (%)Geluk, 18 jaar of ouder (%)Geluk, 18 tot 25 jaar (%)
199784,184,888,291,1
199885,484,989,090,9
199984,884,688,489,8
200085,885,589,190,8
200185,985,789,390,9
200284,481,488,088,7
200384,584,687,890,7
200484,384,187,890,6
200583,982,887,487,6
200684,485,088,890,5
200784,987,288,289,8
200885,886,588,791,4
200985,184,689,090,0
201083,884,787,788,8
201184,785,088,189,4
201285,185,889,090,4
201383,685,687,590,0
201484,682,687,989,6
201583,986,287,488,7
201685,285,588,388,5
201785,485,387,587,5
201885,783,887,785,8
201987,386,188,987,5
202084,881,486,883,8
202183,676,986,480,9

Ruim 9 op de 10 volwassenen vindt leven de moeite waard

Naast geluk en tevredenheid is zingeving het derde gemeten aspect van subjectief welzijn. Hierover zijn alleen in 2020 vragen gesteld. Het overgrote deel van de volwassenen (92 procent) vindt het leven de moeite waard, en heeft het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving (74 procent). Mensen zijn daarbij stelliger als het gaat om het leven de moeite waard te vinden; meer dan de helft van de 18-plussers (53 procent) is het hier helemaal mee eens. Ruim 23 procent is het helemaal eens met de stelling dat ze het gevoel hebben iets bij te dragen aan de maatschappij.

Van de 18-plussers die zichzelf niet als gelukkig zien, vindt 63 procent toch dat het leven de moeite waard is. Van degenen die niet aangeven tevreden te zijn met het leven vindt 66 procent dat. Ook heeft van degenen die zichzelf niet als gelukkig of tevreden zien, bijna de helft (beiden 47 procent) het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving.

Vindt het leven de moeite waard, 2020
Ervaren geluk en tevredenheidHet leven de moeite waard vinden (% personen van 18 jaar of ouder)
Totaal 18 jaar of ouder92
Gelukkig96,5
Niet gelukkig, niet ongelukkig/
Ongelukkig
63
Tevreden96,7
Niet tevreden, niet ontevreden/
Ontevreden
65,9

Minste zingeving onder jongvolwassenen en 75-plussers

Zowel 18- tot 25-jarigen als 75-plussers hadden in 2020 naar verhouding het minst vaak het gevoel iets bij te dragen aan de maatschappij. Bij jongeren (18 tot 25 jaar) houdt het verschil met de 25- tot 35-jarigen verband met het feit dat ze hun opleiding vaak nog niet hebben afgerond, bij ouderen speelt mee dat ze meestal niet meer werkzaam zijn.
Hoogopgeleiden, mensen met een hoger inkomen, gehuwden en mensen die werkten of vrijwilligerswerk deden vonden het leven vaker de moeite waard, en hadden vaker het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving. Alleenstaanden ervoeren juist relatief minder zingeving.

Het gevoel hebben iets bij te dragen aan de samenleving, 2020
Leeftijd(Helemaal) mee eens iets bij te dragen (%)
18 tot 25 jaar66
25 tot 35 jaar74
35 tot 45 jaar74
45 tot 55 jaar78
55 tot 65 jaar77
65 tot 75 jaar74
75 jaar of ouder68