Welzijn; gelukkig en tevreden, persoonskenmerken vanaf 1997


Deze tabel bevat cijfers over het welzijn van de volwassen Nederlandse bevolking, in termen van geluk en tevredenheid met het leven. De cijfers zijn gebaseerd op het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) en Sociale samenhang & Welzijn (S&W). Het POLS liep vanaf 1997 tot en met 2010 en S&W loopt vanaf 2012. De cijfers zijn uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, hoogst behaald onderwijsniveau en migratieachtergrond.

Om de cijfers van beide onderzoeken onderling vergelijkbaar te maken, is een tijdreeksmodel geschat. Op basis daarvan zijn de cijfers uit POLS aangepast, zodat de trendbreuk met de cijfers uit S&W gerepareerd is. Hierdoor kan de tijdreeks vanaf 1997 worden getoond. In 2011 vond geen waarneming plaats. De cijfers voor dat jaar zijn alsnog geschat, maar hierdoor zijn er geen betrouwbaarheidsintervallen beschikbaar voor 2011.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over verslagjaar 2020 worden halverwege 2021 gepubliceerd.

Welzijn; gelukkig en tevreden, persoonskenmerken vanaf 1997

Kenmerken personen Marges Perioden Gelukkig (%) Tevreden met het leven (%)
Totaal personen Waarde 1997 88,2 84,1
Totaal personen Waarde 1998 89,0 85,4
Totaal personen Waarde 1999 88,4 84,8
Totaal personen Waarde 2000 89,1 85,8
Totaal personen Waarde 2001 89,3 85,9
Totaal personen Waarde 2002 88,0 84,4
Totaal personen Waarde 2003 87,8 84,5
Totaal personen Waarde 2004 87,8 84,3
Totaal personen Waarde 2005 87,4 83,9
Totaal personen Waarde 2006 88,8 84,4
Totaal personen Waarde 2007 88,2 84,9
Totaal personen Waarde 2008 88,7 85,8
Totaal personen Waarde 2009 89,0 85,1
Totaal personen Waarde 2010 87,7 83,8
Totaal personen Waarde 2011 88,1 84,7
Totaal personen Waarde 2012 89,0 85,1
Totaal personen Waarde 2013 87,5 83,6
Totaal personen Waarde 2014 87,9 84,6
Totaal personen Waarde 2015 87,4 83,9
Totaal personen Waarde 2016 88,3 85,2
Totaal personen Waarde 2017 87,5 85,4
Totaal personen Waarde 2018 87,7 85,7
Totaal personen Waarde 2019 88,9 87,3
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 1997 87,8 83,7
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 1998 88,8 85,2
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 1999 88,1 84,4
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2000 88,7 85,5
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2001 88,8 85,4
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2002 87,5 83,9
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2003 87,3 84,0
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2004 87,4 83,8
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2005 86,7 83,1
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2006 88,0 83,6
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2007 87,5 84,1
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2008 88,0 85,1
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2009 88,3 84,3
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2010 86,5 82,6
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2011 . .
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2012 88,0 83,9
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2013 86,7 82,7
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2014 87,2 83,8
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2015 86,6 83,1
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2016 87,5 84,4
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2017 86,7 84,6
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2018 86,9 84,9
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2019 88,1 86,5
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 1997 88,6 84,5
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 1998 89,3 85,7
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 1999 88,7 85,1
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2000 89,4 86,2
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2001 89,7 86,3
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2002 88,4 84,9
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2003 88,2 85,0
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2004 88,3 84,8
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2005 88,2 84,6
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2006 89,5 85,2
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2007 89,0 85,7
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2008 89,5 86,6
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2009 89,8 85,9
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2010 88,8 85,0
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2011 . .
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2012 90,0 86,2
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2013 88,3 84,4
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2014 88,7 85,4
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2015 88,2 84,8
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2016 89,0 86,0
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2017 88,2 86,2
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2018 88,5 86,5
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2019 89,7 88,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens