Zingeving

Zingeving wordt in dit onderzoek als volgt omschreven: het leiden van een leven met een doel en betekenis dat voldoening geeft, en waarin sociale betrokkenheid en interactie met mensen, persoonlijke ontwikkeling en onbaatzuchtigheid belangrijk zijn.
Zingeving wordt gemeten aan de hand van volgende twee stellingen.
1. Ik vind het leven de moeite waard
2. Ik heb het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving
De vraag is in hoeverre de respondent het eens is met elk van deze stellingen. De antwoord categorieën luidden:
1. Helemaal mee eens
2. Mee eens
3. Niet mee eens, niet mee oneens
4. Mee oneens
5. Helemaal mee oneens

Binnen het onderzoek naar zingeving worden de volgende dimensies onderscheiden:
- Sociaal
- Persoonlijke ontwikkeling
- Transcendentie (“kippenvelmomenten”)
- Religie/spiritualiteit.