Beschikbaar inkomen huishoudens 2,6 procent hoger in 2021

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Het winkelpubliek loopt in het centrum van Utrecht langs een rotonde.
© Hollandse Hoogte
In 2021 was het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens 2,6 procent hoger dan een jaar eerder, aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen en meer banen. De hypotheekschuld groeide met 33,3 miljard euro naar 783,0 miljard euro. Dit is de sterkste stijging na 2007.

Netto reëel beschikbaar inkomen huishoudens
 Beschikbaar inkomen reëel (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
2010-0,2
20110,6
2012-0,2
2013-1
20141,8
20151,7
20162,3
20171
20182,6
20191,6
20201,5
20212,6

Beloning werknemers draagt meest bij aan stijging huishoudinkomen

Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in 2020. De totale beloning van werknemers groeide met 4 procent. Het aantal werknemersbanen was 2,0 procent hoger en het aantal gewerkte uren groeide met 4,0 procent. De cao-loonstijging kwam op 2,2 procent uit. Het gemengd inkomen lag 7,7 procent hoger dan een jaar eerder.

De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 3,3 procent. Er zijn vooral meer AOW- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uitgekeerd. Het aantal werkloosheidsuitkeringen lag echter lager dan in 2020. De ontvangen sociale voorzieningen waren hoger, mede doordat er meer studiefinanciering werd ontvangen. Huishoudens betaalden 3,6 procent meer belastingen en sociale premies.

Om tot het reëel beschikbaar inkomen te komen wordt het netto beschikbaar inkomen gecorrigeerd voor prijsstijgingen.

Bijdrage van verschillende componenten aan de opbouw van het beschikbaar inkomen
 2020 (mld euro)2021 (mld euro)
Belastingen en sociale premies-270,4-280
Exploitatieoverschot22,125
Saldo inkomen uit vermogen en overige inkomensoverdrachten49,453,4
Gemengd inkomen7884
Sociale uitkeringen143,4148,1
Beloning van werknemers393,3409,2

Hypotheekschuld hoger, schuldquote lager

In het 2021 was de hypotheekschuld 33,3 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Dat is de sterkste toename na 2007. Doordat de economie harder groeide dan de woninghypotheken namen de schulden als percentage van het bbp af; van 93,7 procent in 2020 naar 91,0 procent in 2021.

Hypotheekschuld huishoudens
 Hypotheekschuld (% bbp)
2010105,5
2011105,6
2012106,2
2013103,7
2014102,3
2015100,6
201699,4
201796,7
201893,9
201990,5
202093,7
202191,0