Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken, 2014-2021

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken, 2014-2021

Persoonskenmerken Marges Perioden Acute ziekten Verkoudheid (%) Acute ziekten Bronchitis of longontsteking (%) Acute ziekten Oorontsteking (%) Acute ziekten Infectie of ontsteking nieren of blaas (%) Acute ziekten Diarree, minimaal 3 maal in 24 uur (%) Acute ziekten Braken, minimaal 3 maal in 24 uur (%)
Totaal personen Waarde 2018 41,3 2,0 3,3 2,9 12,3 4,2
Totaal personen Waarde 2021 30,1 0,9 2,6 2,6 10,2 3,1
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2018 66,3 2,3 12,8 0,3 21,5 11,9
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2021 65,5 1,7 6,8 0,8 15,3 11,9
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2018 50,4 0,6 5,4 0,6 10,4 7,2
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2021 41,3 0,4 3,3 0,4 6,8 5,0
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2018 47,3 0,5 3,3 0,9 10,6 2,2
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2021 40,7 0,3 2,4 0,5 5,9 1,7
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2018 60,3 2,5 2,8 1,7 13,3 5,6
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2021 46,9 0,2 2,4 2,6 9,2 3,8
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2018 50,2 1,3 3,1 1,6 18,3 5,7
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2021 40,3 0,9 3,3 2,8 16,5 4,4
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2018 44,9 1,9 3,3 2,1 12,8 6,0
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2021 34,4 1,3 2,9 1,8 12,9 4,2
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2018 37,8 2,6 2,1 2,7 10,8 3,2
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2021 29,5 0,9 1,4 2,1 8,6 2,3
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2018 31,3 2,0 4,1 3,7 11,2 1,8
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2021 25,0 0,8 1,6 3,8 10,7 2,0
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2018 34,8 2,6 2,6 3,7 10,7 2,9
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2021 17,3 1,3 2,8 3,2 8,9 1,2
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2018 28,8 2,3 1,8 4,3 9,8 1,5
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2021 15,8 1,2 1,4 3,5 7,4 1,1
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2018 26,3 3,4 1,7 8,2 9,2 2,2
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2021 10,3 0,4 2,5 5,2 8,0 1,6
Positie: alleenstaande <40 jaar Waarde 2018 48,4 2,6 3,6 2,5 16,1 7,1
Positie: alleenstaande <40 jaar Waarde 2021 34,1 0,4 4,4 3,0 16,3 5,3
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Waarde 2018 37,5 3,5 4,2 4,3 14,9 4,5
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Waarde 2021 23,4 2,0 4,2 5,0 12,1 2,0
Positie: alleenstaande >=65 jaar Waarde 2018 31,0 3,0 1,4 6,3 12,5 2,4
Positie: alleenstaande >=65 jaar Waarde 2021 14,8 1,4 2,1 4,7 9,9 2,9
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Waarde 2018 52,7 0,8 9,1 0,4 12,5 7,1
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Waarde 2021 45,5 1,1 4,4 0,0 5,2 3,2
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Waarde 2018 57,1 0,8 1,8 2,4 19,5 3,6
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Waarde 2021 . . . . . .
Positie: kind <18 jaar bij paar Waarde 2018 54,3 1,1 5,5 0,7 13,1 6,3
Positie: kind <18 jaar bij paar Waarde 2021 48,0 0,6 3,6 0,7 8,6 5,9
Positie: kind >=18 jaar bij paar Waarde 2018 53,2 1,3 2,4 1,1 16,4 7,3
Positie: kind >=18 jaar bij paar Waarde 2021 38,1 0,4 2,5 2,4 13,8 4,1
Positie: ouder in eenoudergezin Waarde 2018 41,0 3,5 2,4 3,8 11,5 3,6
Positie: ouder in eenoudergezin Waarde 2021 26,2 2,2 3,9 3,8 13,3 5,0
Positie: partner in paar met kind Waarde 2018 38,1 2,1 2,8 2,8 10,7 3,6
Positie: partner in paar met kind Waarde 2021 32,0 1,0 1,5 1,8 8,7 2,2
Positie: partner paar <40, geen kind Waarde 2018 44,9 0,4 3,1 0,9 15,4 4,4
Positie: partner paar <40, geen kind Waarde 2021 31,2 0,4 2,4 1,3 13,0 3,3
Positie: partner paar 40-65, geen kind Waarde 2018 34,8 1,9 2,6 3,5 10,6 2,5
Positie: partner paar 40-65, geen kind Waarde 2021 18,0 0,9 1,8 2,8 10,2 1,5
Positie: partner paar >=65, geen kind Waarde 2018 25,8 2,6 1,7 5,5 7,8 1,0
Positie: partner paar >=65, geen kind Waarde 2021 12,4 0,6 1,8 4,3 6,2 0,6
Positie: overig lid Waarde 2018 47,4 3,5 3,8 2,2 16,0 6,2
Positie: overig lid Waarde 2021 33,8 0,9 3,7 2,6 16,9 4,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de Nederlandse bevolking vanaf 0 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2021

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 6 januari 2023:
Geen. Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is opgevolgd door de tabel Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Acute ziekten
Er wordt gevraagd naar 6 acute ziekten of klachten. De respondent kan met 'ja' of 'nee' aangeven of hij die klachten heeft of in de afgelopen 2 maanden heeft gehad. De vragen worden aan respondenten van alle leeftijden gesteld.
In 2019 en 2020 waren de vragen over acute ziekten of klachten niet opgenomen in het onderzoek.
Verkoudheid
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag 'Heeft of heeft u / uw kind in de afgelopen 2 maanden een verkoudheid, griep, keelontsteking of voorhoofdsholteontsteking gehad?'
Bronchitis of longontsteking
Percentage personen de antwoordcategorie 'ja' op de vraag 'Heeft of heeft u / uw kind in de afgelopen 2 maanden een acute bronchitis of longontsteking gehad, hier wordt niet bedoeld chronische bronchitis?'
Oorontsteking
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag 'Heeft of heeft u / uw kind in de afgelopen 2 maanden een oorontsteking gehad?'
Infectie of ontsteking nieren of blaas
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag 'Heeft of heeft u / uw kind in de afgelopen 2 maanden een infectie of ontsteking van de nieren, blaas of urinewegen gehad?'
Diarree, minimaal 3 maal in 24 uur
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag 'Heeft of heeft u / uw kind in de afgelopen 2 maanden diarree gehad, hiermee wordt bedoeld tenminste 3 maal dunne ontlasting binnen 24 uur?'
Braken, minimaal 3 maal in 24 uur
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag 'Heeft of heeft u / uw kind in de afgelopen 2 maanden moeten braken, hiermee wordt bedoeld tenminste 3 maal braken binnen 24 uur?'