Ouder/verzorger

Voor kinderen tot 12 jaar werd de gezondheidsenquête ingevuld door een ouder of verzorger van het kind.