Cao-lonen in 2021 minder gestegen dan in 2020

Hand met bundeltje bankbiljetten
© Hollandse Hoogte / Rob Engelaar
De cao-lonen zijn in 2021 gestegen met 2,1 procent. In 2020 was de stijging 2,9 procent. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

In de eerste helft van 2021 lag de cao-loonstijging met 2,2 procent lager dan in het jaar ervoor; in de tweede helft werd dat nog lager, namelijk 1,9 procent.

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, per kwartaal
JaarKwartaalCao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20111e kwartaal0,9
20112e kwartaal1,0
20113e kwartaal1,2
20114e kwartaal1,3
20121e kwartaal1,3
20122e kwartaal1,4
20123e kwartaal1,5
20124e kwartaal1,5
20131e kwartaal1,4
20132e kwartaal1,2
20133e kwartaal1,0
20134e kwartaal0,9
20141e kwartaal0,9
20142e kwartaal0,9
20143e kwartaal0,9
20144e kwartaal1,0
20151e kwartaal1,3
20152e kwartaal1,4
20153e kwartaal1,4
20154e kwartaal1,5
20161e kwartaal1,8
20162e kwartaal1,8
20163e kwartaal2,0
20164e kwartaal1,8
20171e kwartaal1,3
20172e kwartaal1,3
20173e kwartaal1,4
20174e kwartaal1,5
20181e kwartaal1,8
20182e kwartaal1,8
20183e kwartaal2,1
20184e kwartaal2,2
20191e kwartaal2,3
20192e kwartaal2,6
20193e kwartaal2,7
20194e kwartaal2,8
20201e kwartaal3,0
20202e kwartaal2,8
20203e kwartaal3,0
20204e kwartaal2,8
2021*1e kwartaal2,2
2021*2e kwartaal2,2
2021*3e kwartaal1,9
2021*4e kwartaal1,9
*Voorlopige cijfers

Cao-lonen stijgen minder dan consumentenprijzen

Het jaarcijfer van de consumentenprijzen wordt pas 11 januari bekend, maar in de eerste elf maanden van 2021 lag dit gemiddeld 2,4 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Uitgaande van dat percentage, zijn de cao-lonen volgens de voorlopige cijfers dus ongeveer 0,3 procentpunt minder gestegen dan de consumentenprijzen.

Ontwikkeling cao-lonen en consumentenprijzen
JarenCao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Consumentenprijzen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
'111,12,3
'121,42,5
'131,22,5
'140,91,0
'151,40,6
'161,80,3
'171,41,4
'182,01,7
'192,52,6
'202,91,3
'21*2,12,4
*Voorlopige cijfers, consumentenprijzen t/m november

Cao-lonen het minst gestegen in de sector overheid

Van alle drie de cao-sectoren zijn in 2021 de cao-lonen bij de overheid het minst gestegen (1,8 procent). Bij de gesubsidieerde instellingen stegen de lonen het meest, namelijk met 2,5 procent. In 2020 was de overheid nog de sector met de grootste loonstijging (3,2 procent).

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen
Sectoren2020 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)2021* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Totaal2,92,1
Particuliere bedrijven2,92,0
Gesubsidieerde instellingen2,72,5
Overheid3,21,8
*Voorlopige cijfers

Lonen horeca minst gestegen

De cao-lonen van de werknemers in de bedrijfstak horeca stegen in 2021 het minst (0,3 procent). Dit komt voornamelijk door de horeca-cao, die in 2021 met een jaar verlengd is onder gelijke voorwaarden. Hierbij zijn de loontabellen alleen aangepast voor het wettelijk minimumloon.

De loonstijging was het hoogst in de bedrijfstak overige dienstverlening (3,4 procent). Onder deze bedrijfstak vallen onder meer belangenorganisaties, wasserijen en de uitvaartbranche.

In 2020 namen de lonen het minst toe in de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij (1,3 procent) en behoorde de bedrijfstak horeca nog bij de bedrijfstakken met de grootste cao-loonstijging.

Cao-loonstijging per bedrijfstak
Bedrijfstakken2021* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)2020 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Overige dienstverlening3,42,3
Gezondheids-
en welzijnszorg
2,92,8
Financiële
dienstverlening
2,72,4
Energievoorziening2,42,9
Waterbedrijven
en afvalbeheer
2,33,5
Bouwnijverheid2,33,7
Industrie2,23,7
Verhuur en handel
van onroerend goed
2,23,1
Totaal2,12,9
Informatie en
communicatie
2,12,7
Specialistische
zakelijke diensten
2,12,6
Handel1,92,6
Verhuur en overige
zakelijke diensten
1,93,2
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
1,93,1
Vervoer en opslag1,81,9
Onderwijs1,43,2
Landbouw, bosbouw
en visserij
1,31,3
Cultuur, sport
en recreatie
1,02,7
Horeca0,33,6
*Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten 1,9 procent gestegen

De contractuele loonkosten, de cao-lonen plus werkgeverspremies, stegen met 1,9 procent in 2021. Hiermee ligt de ontwikkeling van de contractuele loonkosten onder die van de cao-lonen. Dit komt voornamelijk door een verlaging van de WW-premie met ingang van augustus. Daartegenover werden in 2021 de WAO/WIA-(basis)-premie en de bijdrage werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) verhoogd. Ook is de werkgeverspremie pensioen (waaronder die van de grote pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn) in totaliteit gestegen.

Cao-lonen en contractuele loonkosten, per kwartaal
JaarKwartaalCao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Contractuele loonkosten per uur (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20151e kwartaal1,30,5
20152e kwartaal1,40,6
20153e kwartaal1,40,6
20154e kwartaal1,50,7
20161e kwartaal1,82,0
20162e kwartaal1,82,0
20163e kwartaal2,02,1
20164e kwartaal1,81,9
20171e kwartaal1,31,7
20172e kwartaal1,31,7
20173e kwartaal1,41,9
20174e kwartaal1,52,0
20181e kwartaal1,82,3
20182e kwartaal1,82,3
20183e kwartaal2,12,6
20184e kwartaal2,22,7
20191e kwartaal2,32,8
20192e kwartaal2,63,2
20193e kwartaal2,73,1
20194e kwartaal2,83,2
20201e kwartaal3,02,9
20202e kwartaal2,82,7
20203e kwartaal3,03,0
20204e kwartaal2,82,8
2021*1e kwartaal2,22,7
2021*2e kwartaal2,22,7
2021*3e kwartaal1,91,4
2021*4e kwartaal1,90,9
*Voorlopige cijfers

De voorlopige cijfers over 2021 zijn gebaseerd op 88 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd.