Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-sectoren Bedrijfstakken/Branches (SBI2008) Versie Perioden Indexcijfers Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen (2010=100) Indexcijfers Contractuele loonkosten per uur (2010=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Contractuele loonkosten per uur (%)
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2017 109,5 111,7 1,4 1,9
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2018 111,7 114,4 2,0 2,4
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 1e kwartaal 113,5 116,9 2,3 2,8
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 2e kwartaal 114,1 117,5 2,6 3,2
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 juli 115,0 118,4 2,7 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 augustus 115,1 118,5 2,7 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 september 115,2 118,6 2,7 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 3e kwartaal 115,1 118,5 2,7 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 oktober 115,3 118,8 2,6 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 november 115,4 118,9 2,7 3,2
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 december 115,6 119,1 2,8 3,4
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 4e kwartaal 115,5 118,9 2,8 3,2
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 114,5 117,9 2,5 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 januari* 116,8 120,3 3,1 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 februari* 116,9 120,4 3,0 3,0
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 maart* 117,0 120,6 3,0 3,1
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 1e kwartaal* 116,9 120,4 3,0 3,0
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 april* 117,1 120,8 2,7 2,9
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 mei* 117,2 120,8 2,8 2,9
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 juni* 117,5 121,1 2,8 3,0
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 2e kwartaal* 117,3 120,9 2,8 2,9
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 juli* 118,5 122,2 3,0 3,2
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 augustus* 118,7 122,3 3,1 3,2
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 september* 118,7 122,4 3,0 3,2
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 3e kwartaal* 118,6 122,3 3,0 3,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over indexcijfers van cao-lonen (per maand en per uur; exclusief bijzondere beloningen en inclusief bijzondere beloningen), indexcijfers van de contractuele loonkosten (per maand en per uur) en indexcijfers van de contractuele arbeidsduur van werknemers in Nederland. Daarnaast bevat de tabel gegevens over de ontwikkeling van de verschillende indices, deze zijn bepaald uit de gepubliceerde indexcijfers. Tot slot vermeldt de tabel het percentage afgesloten cao's.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1972, voor de jaarcijfers (tot en met 2009 in beperkte mate) en vanaf 2010, voor de maand en kwartaalcijfers.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1972 tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 oktober 2020:
De cijfers van september 2020 en het derde kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De maandcijfers worden binnen één week na de desbetreffende kalendermaand gepubliceerd. Dit is het zogenoemde eerstgepubliceerde cijfer. Daarna wordt iedere maand het voorlopige indexcijfer herzien aan de hand van nieuw afgesloten cao's totdat in het tweede kwartaal de indexcijfers van het voorgaande kalenderjaar definitief geworden zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Indexcijfer
Een indexcijfer is een cijfer dat de verhouding weergeeft tussen twee waarden, waarbij het basisjaar gelijk is aan 100. Het gebruik van indexcijfers maakt het eenvoudiger en overzichtelijker om de ontwikkelingen van bepaalde grootheden (lonen, prijzen) in de tijd te bekijken en te vergelijken.
Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen
Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen

Dit is het cao-loon inclusief bijzondere beloningen waarbij de ontwikkeling van de jaarlijkse arbeidsduur is inbegrepen.
Het cao-loon omvat de volgende elementen:
- het bruto loon voor normale arbeidstijd van voltijdwerknemers.
- alle bindend voorgeschreven, regelmatig betaalde toeslagen.
Uitgesloten zijn toeslagen die in de cao's voorwaardelijk zijn gesteld, zoals een leeftijdstoeslag of een toeslag voor ploegendienst, en individuele loonstijgingen.
Bijzondere beloningen zijn alle bindend (verplicht) voorgeschreven bijzondere (niet maandelijkse) beloningen die tot het bruto loon behoren, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, eenmalige beloningen en de tegemoetkoming in de ziektekosten en de werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling.
Contractuele loonkosten per uur
Contractuele loonkosten
De ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor werkgevers waarbij rekening is gehouden met de jaarlijkse arbeidsduur. Hiertoe wordt het cao-loon inclusief bijzondere beloningen vermeerderd met de wettelijke en contractuele werkgeverspremies voor pensioen, vut, werkloosheid, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en sociale fondsen. Zowel wijzigingen in het cao-loon als wijzigingen in de werkgeverspremies komen in deze contractuele loonkostencijfers tot uiting.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Ontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder

Procentuele mutatie ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Hierbij wordt altijd gedeeld door de versie huidige cijfers. Dit geldt ook voor de eerstgepubliceerde jaarmutatie.
Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen
Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen

Dit is het cao-loon inclusief bijzondere beloningen waarbij de ontwikkeling van de jaarlijkse arbeidsduur is inbegrepen.
Het cao-loon omvat de volgende elementen:
- het bruto loon voor normale arbeidstijd van voltijdwerknemers.
- alle bindend voorgeschreven, regelmatig betaalde toeslagen.
Uitgesloten zijn toeslagen die in de cao's voorwaardelijk zijn gesteld, zoals een leeftijdstoeslag of een toeslag voor ploegendienst, en individuele loonstijgingen.
Bijzondere beloningen zijn alle bindend (verplicht) voorgeschreven bijzondere (niet maandelijkse) beloningen die tot het bruto loon behoren, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, eenmalige beloningen en de tegemoetkoming in de ziektekosten en de werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling.
Contractuele loonkosten per uur
Contractuele loonkosten
De ontwikkeling van de contractuele loonkosten voor werkgevers waarbij rekening is gehouden met de jaarlijkse arbeidsduur. Hiertoe wordt het cao-loon inclusief bijzondere beloningen vermeerderd met de wettelijke en contractuele werkgeverspremies voor pensioen, vut, werkloosheid, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en sociale fondsen. Zowel wijzigingen in het cao-loon als wijzigingen in de werkgeverspremies komen in deze contractuele loonkostencijfers tot uiting.