Verlaging van de WW-premie

Met ingang van 1 augustus 2021 is de WW-premie (Werkloosheidswet) tijdelijk verlaagd in verband met de intrekking van de Wet baangerelateerde investeringskorting (BIK).