Cao-lonen

De uitkomsten in dit artikel hebben betrekking op cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, tenzij anders staat vermeld. De uitkomsten over 2021 zijn voorlopig.