Ondernemers verwachten dat hybride werken blijft

Man werkt thuis
© CBS / Alrik Swagerman
De meeste bedrijven waar hybride kan worden gewerkt verwachten deze mengvorm van thuis en op locatie werken te blijven gebruiken. Binnen het grootbedrijf verwachten ondernemers dit vaker dan binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). Verstoringen bij leveranciers, veranderend klantgedrag en mogelijke nieuwe lockdownmaatregelen worden door ondernemers als het meest invloedrijke gevolg van corona voor hun bedrijf in 2022 gezien. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.
De gegevens voor dit onderzoek zijn begin oktober 2021 verzameld.

Ongeveer 28 procent van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat hybride werken (deels thuis, deels op kantoor werken) geen optie is door de aard van de werkzaamheden. Binnen het mkb (5 tot 250 werkzame personen) ligt dit percentage hoger dan binnen het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen), ruim 30 procent tegenover ongeveer 12 procent.

Van de ondernemers bij wie hybride werken wel mogelijk is verwacht bijna 66 procent dat het een onderdeel blijft van het werk binnen hun bedrijf. Voor het grootbedrijf geeft bijna drie kwart dit aan, binnen het mkb ruim 60 procent. Het merendeel van de ondernemers die hybride werken als blijvend zien, zal dit structureel stimuleren. Binnen het grootbedrijf gaan of blijven ondernemers dit vaker stimuleren dan binnen het mkb. Ongeveer 15 procent van de ondernemers die de keus hebben verwacht dat het hybride werken tijdelijk is, bijna 20 procent kan nog geen verwachting uitspreken. Er zijn relatief meer ondernemers binnen het mkb die verwachten dat hybride werken tijdelijk is.
Verwachting ondernemers over hybride werken
 Totaal (% bedrijven waar hybride werken mogelijk is)Mkb (5 tot 250 werkzame personen) (% bedrijven waar hybride werken mogelijk is)Grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) (% bedrijven waar hybride werken mogelijk is)
Structureel stimuleren, blijvend onderdeel bedrijf40,134,356
Niet structureel stimuleren, blijvend onderdeel bedrijf25,428,118,2
Dat is nog niet te zeggen19,720,118,5
Niet structureel stimuleren, geen blijvend onderdeel bedrijf1214,35,7
Structureel stimuleren, geen blijvend onderdeel bedrijf2,83,31,7
Bron: CBS, KVK, EIB, MKB-Nederland, VNO-NCW

Hybride werken het meest binnen informatie en communicatie

De mate waarin gemengd uit en thuis werken past bij de werkzaamheden verschilt sterk per bedrijfstak. In de horeca geven ondernemers met 62 procent het vaakst aan dat hybride werken geen optie is. Bij informatie en communicatie speelt dit het minst, dit is ook de bedrijfstak waar ondernemers hybride werken het vaakst als blijvend zien. Ook binnen verhuur en handel van onroerend goed en de specialistische zakelijke dienstverlening, waar onder andere reclamebureaus en administratiekantoren onder vallen, zien veel ondernemers hybride werken als blijvend. Voor horecaondernemers is dit percentage, door de aard van de werkzaamheden, veruit het laagst.

Verwachtingen hybride werken, naar bedrijfstak
 Structureel stimuleren, blijvend onderdeel bedrijfNiet structureel stimuleren, blijvend onderdeel bedrijfStructureel stimuleren, geen blijvend onderdeel bedrijfNiet structureel stimuleren, geen blijvend onderdeel bedrijfGeen optie door aard werkzaamhedenDat is nog niet te zeggen
Niet-financieel bedrijfsleven28,718,22,08,628,314,1
Informatie en communicatie64,318,32,54,23,27,5
Verhuur en handel van onroerend goed49,220,81,95,56,116,5
Specialistische zakelijke diensten48,124,02,26,38,211,2
Verhuur en overige zakelijke diensten33,118,51,57,521,118,4
Overige dienstverlening31,75,21,05,542,314,4
Handel28,815,52,49,831,112,5
Cultuur, sport en recreatie26,820,41,16,432,812,5
Delfstoffenwinning23,828,70,02,79,235,6
Industrie23,721,72,08,626,417,6
Bouwnijverheid21,224,22,712,830,18,9
Vervoer en opslag 18,214,40,87,437,821,4
Horeca4,95,81,07,161,819,4
Bron: CBS, KVK, EIB, MKB-Nederland, VNO-NCW

Verstoringen bij leveranciers door corona verwacht in 2022

Bijna een kwart van de ondernemers verwacht dat in 2022 verstoringen bij leveranciers het meest invloedrijke gevolg van corona zullen zijn voor hun bedrijf. Vooral in de bouwnijverheid voorzien veel ondernemers dit, bijna 36 procent. Binnen verhuur en overige zakelijke dienstverlening en de horeca ligt dit percentage het laagst. Ook verwachten veel ondernemers dat klanten zich anders gaan gedragen als gevolg van corona, bijna 21 procent. Binnen de overige dienstverlening en de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke diensten verwacht 27 procent dit, tegenover ongeveer 8 procent in de delfstoffenwinning. Daarnaast verwacht ruim 18 procent van de ondernemers dat eventuele nieuwe lockdownmaatregelen de meeste impact zullen hebben in 2022. Binnen de cultuursector verwachten ondernemers dit met ruim 45 procent het meest, terwijl in de bouwnijverheid nog geen 10 procent dit inschat als meest invloedrijke gevolg van corona.

Verwachtingen meeste impact van corona in 2022
Gevolgen corona naar verwachting meeste impact in 2022Bedrijven (% bedrijven)
Verstoringen bij onze leveranciers23,9
Veranderd gedrag van klanten/afnemers20,9
Mogelijke nieuwe lockdownmaatregelen18,3
Reisbeperkingen10,2
Aanpassingen vanwege thuiswerken6,1
Moeite om aan onze schuldenverplichtingen te kunnen voldoen2,6
Geen van deze gevolgen17,9
Bron: CBS, KVK, EIB, MKB-Nederland, VNO-NCW