Groei werkzame beroepsbevolking op Caribisch Nederland stokt in 2020

Man met pet op bouwplaats aan de kust
© Hollandse Hoogte
De werkzame beroepsbevolking op Caribisch Nederland is in 2020 nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2018. Alleen de werkzame beroepsbevolking op Bonaire is in die twee jaar iets gegroeid, op Sint-Eustatius en Saba daalde het aantal werkenden licht. Dit blijkt uit het meest recente Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland van het CBS.

Het Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland (AKO-CN), waar de cijfers over het aantal werkenden uit komen, wordt om de twee jaar gehouden, tussen oktober en december. Het onderzoek van 2020 kon vanwege de coronamaatregelen niet eerder plaatsvinden dan tussen december 2020 en maart 2021. Ontwikkelingen in de cijfers kunnen niet eenduidig worden toegeschreven aan de coronacrisis, veranderingen kunnen ook al eerder plaatsgevonden hebben.

De maatregelen die half maart 2020 ingingen om verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, zorgden onder andere voor sluiting van de luchtruimen van de eilanden, en ook het cruiseverkeer stopte. Hierdoor stond het buitenlands toerisme op de eilanden volledig stil. Inwoners van de eilanden konden zich wel nog vrij bewegen op het eiland. Op het moment dat het AKO-CN 2020 is uitgevoerd, was het weer mogelijk om per vliegtuig naar de eilanden te gaan, maar per cruiseboot nog niet. Voor werknemers en bedrijven op de eilanden die door de beperkende maatregelen geraakt werden, stelde de Nederlandse overheid financiële ondersteuningspakketten beschikbaar.

Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)
 Bonaire (x 1 000)Sint-Eustatius (x 1 000)Saba (x 1 000)
202011,4901,7201,130
201811,2401,8601,170
201610,7001,610,970

Lichte groei werkzame beroepsbevolking op Bonaire

Op Bonaire waren in 2020 11,5 duizend mensen werkzaam, iets meer dan in 2018 (11,2 duizend). Doordat de bevolking op het eiland als gevolg van een positief migratiesaldo meer toenam, daalde de arbeidsparticipatie van 73,1 procent (2018) naar 69,8 procent (2020). Op Sint-Eustatius hadden ruim 1,7 duizend mensen betaald werk en op Saba ruim 1,1 duizend. Dit komt neer op een arbeidsdeelname van respectievelijk 71,0 procent en 73,4 procent. Op Sint-Eustatius is het aantal werkenden 8 procent lager dan in 2018, op Saba 3 procent. De daling van het aantal werkenden is deels te verklaren door een opschoning van de bevolkingsadministratie op deze eilanden waardoor de bevolkingscijfers naar beneden zijn bijgesteld.

Bonaire: minder werkenden vervoer en opslag en cultuur, sport en recreatie

In een aantal bedrijfstakken op Bonaire liep het aantal werkenden ten opzichte van 2018 terug. Het grootste aantal verdween binnen de tak vervoer en opslag (–240), gevolgd door de overige dienstverlening (–190) en de cultuur, sport en recreatie (–150). Beroepen gerelateerd aan het vervoer van toeristen, reisbegeleiders en duikinstructeurs zijn bijvoorbeeld weggevallen. Ten opzichte van 2018 werd daarnaast ook het aantal werkenden in het openbaar bestuur en de gezondheidszorg kleiner.

Het aandeel werkenden in de informatie en communicatie verdubbelde (+190) sinds 2018 tot ruim 3 procent van alle werkenden. Ook in de verhuur en overige zakelijke diensten, de horeca, de bouw en het onderwijs kwam er een groot aantal werkenden bij. Hierdoor zijn de horeca en de bouw het openbaar bestuur op Bonaire voorbijgegaan als bedrijfstakken met de meeste werkenden. In de horeca kwamen er met name meer zelfstandigen bij. De groei in de bouw betreft vrijwel volledig werkenden uit Midden- en Zuid-Amerika. Het aantal werkenden uit de lokale bevolking (geboren op één van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen) in de bouw is teruggelopen.

Bonaire: werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar), bedrijfstak
 Horeca (%)Vervoer en opslag (%)Cultuur, sport en recreatie (%)Overige dienstverlening (%)Bouwnijverheid (%)Openbaar bestuur (%)Handel (%)Gezondheids- en welzijnszorg (%)Onderwijs (%)Industrie (%)Informatie en communicatie (%)Overige bedrijfstakken (%)
2020135111413111076315
2018127331314111266212

Sint-Eustatius: vooral minder werkenden in vervoer en opslag en industrie

Op Sint-Eustatius werd met name het aantal werkenden binnen de bedrijfstakken vervoer en opslag (-60) en de industrie (-50) kleiner ten opzichte van 2018. Het gaat vooral om minder tijdelijke contracten. Binnen de tak vervoer en opslag gaat het in tegenstelling tot op Bonaire niet om minder bedrijfsactiviteiten gerelateerd aan vervoer van toeristen, maar om minder opslagactiviteiten gerelateerd aan de olieopslagterminal. Deze terminal zorgt voor een groot deel van de werkgelegenheid op het eiland en is sinds 2019 in handen van een nieuwe eigenaar. Voor de cultuur, sport en recreatie, overige dienstverlening en horeca kwam het aantal werkenden samen evenzoveel lager uit (–60). Het openbaar bestuur bleef op Sint-Eustatius met 20 procent van de werkenden de grootste sector op het eiland. Ten opzichte van 2018 werd deze nog iets groter.

Sint-Eustatius: werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar), bedrijfstak
 Horeca (%)Vervoer en opslag (%)Cultuur, sport en recreatie (%)Overige dienstverlening (%)Bouwnijverheid (%)Openbaar bestuur (%)Handel (%)Gezondheids- en welzijnszorg (%)Onderwijs (%)Industrie (%)Informatie en communicatie (%)Overige bedrijfstakken (%)
20206,51,61,10,414,019,56,79,110,414,80,115,6
20186,35,02,32,013,216,26,38,78,516,20,614,6

Saba: openbaar bestuur blijft bedrijfstak met meeste werkenden

Op Saba waren in aan toerisme gerelateerde bedrijfstakken zoals de horeca en cultuur, sport en recreatie vrijwel geen verschuivingen in het aantal werkenden ten opzichte van 2018. Wel kwamen er in de industrie wat werkenden bij en kwam het aantal werkenden in de handel lager uit. Het openbaar bestuur blijft op Saba de grootste werkgever, gevolgd door het onderwijs, vanwege de medische universiteit op het eiland.

Saba: werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar), bedrijfstak
SabaHoreca (%)Vervoer en opslag (%)Cultuur, sport en recreatie (%)Overige dienstverlening (%)Bouwnijverheid (%)Openbaar bestuur (%)Handel (%)Gezondheids- en welzijnszorg (%)Onderwijs (%)Industrie (%)Informatie en communicatie (%)Overige bedrijfstakken (%)
20207,13,61,71,310,521,78,010,716,17,91,510,0
20188,02,72,31,111,322,510,88,316,83,00,712,5