Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008

Geslacht Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Caribisch Nederland Perioden Werkzame beroepsbevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten Bonaire 2018 11.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten Sint-Eustatius 2018 1.860
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten Saba 2018 1.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij Bonaire 2018 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij Sint-Eustatius 2018 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij Saba 2018 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning Bonaire 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning Sint-Eustatius 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning Saba 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie Bonaire 2018 710
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie Sint-Eustatius 2018 300
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie Saba 2018 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening Bonaire 2018 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening Sint-Eustatius 2018 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening Saba 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer Bonaire 2018 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer Sint-Eustatius 2018 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer Saba 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid Bonaire 2018 1.460
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid Sint-Eustatius 2018 250
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid Saba 2018 130
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel Bonaire 2018 1.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel Sint-Eustatius 2018 120
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel Saba 2018 130
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag Bonaire 2018 840
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag Sint-Eustatius 2018 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag Saba 2018 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca Bonaire 2018 1.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca Sint-Eustatius 2018 120
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca Saba 2018 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie Bonaire 2018 180
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie Sint-Eustatius 2018 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie Saba 2018 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening Bonaire 2018 210
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening Sint-Eustatius 2018 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening Saba 2018 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed Bonaire 2018 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed Sint-Eustatius 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed Saba 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten Bonaire 2018 210
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten Sint-Eustatius 2018 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten Saba 2018 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten Bonaire 2018 460
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten Sint-Eustatius 2018 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten Saba 2018 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bonaire 2018 1.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Sint-Eustatius 2018 300
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Saba 2018 260
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs Bonaire 2018 630
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs Sint-Eustatius 2018 160
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs Saba 2018 200
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg Bonaire 2018 1.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg Sint-Eustatius 2018 160
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg Saba 2018 100
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie Bonaire 2018 290
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie Sint-Eustatius 2018 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie Saba 2018 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening Bonaire 2018 300
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening Sint-Eustatius 2018 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening Saba 2018 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen T Huishoudens Bonaire 2018 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen T Huishoudens Sint-Eustatius 2018 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen T Huishoudens Saba 2018 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties Bonaire 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties Sint-Eustatius 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties Saba 2018 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend Bonaire 2018 180
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend Sint-Eustatius 2018 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend Saba 2018 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de bedrijfstakken waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van de bedrijfstak (SBI 2008). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 april 2019:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
De gegevens over de samentelling van de SBI's B-E is gecorriggeerd. In de vorige versie van de tabel was de bedrijfstak Delfstoffenwinning hier per abuis niet meergerekend. Dit is nu aangepast. De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen om de twee jaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.