Helft bedrijven Caribisch Nederland maakt gebruik van noodpakket

Sinds maart 2020 is in Caribisch Nederland een pakket aan noodmaatregelen voor de economische gevolgen van het coronavirus van kracht. In totaal maakte bijna de helft van de bedrijven gebruik van een financiële tegemoetkoming in loonkosten en/of vaste lasten in 2020. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Van de bedrijven in Caribisch Nederland deed op Bonaire 45 procent, op Saba 55 procent en op Sint Eustatius 47 procent een beroep op overheidssteun in tegemoetkoming van loonkosten en/of vaste lasten.

Bedrijven met steun per sector Caribisch Nederland, sinds maart 2020
SectorBedrijven totaalBedrijven met steun
Landbouw, bosbouw en visserij200
Industrie12030
Bouwnijverheid36090
Handel490270
Vervoer en opslag12080
Horeca410250
Informatie en communicatie8020
Financiële dienstverlening10020
Verhuur en handel van onroerend goed24080
Specialistische zakelijke diensten26070
Verhuur en overige zakelijke diensten320160
Onderwijs9020
Gezondheids- en welzijnszorg12050
Cultuur, sport en recreatie14080
Overige dienstverlening270110
Huishoudens300

Werkgevers vroegen voor 4 020 banen tegemoetkoming in loonkosten aan. Het betreft hier banen van werknemers en zelfstandigen. Het overgrote deel van deze aanvragen kwam uit de horeca. In deze sector kregen 200 bedrijven voor 1 290 banen steun uitgekeerd, bijna allen op Bonaire (1 190). In de sector handel deden 200 bedrijven een beroep op het noodpakket. Zij ontvingen voor 500 banen een tegemoetkoming in de loonkosten.

Banen met steun per sector, Caribisch Nederland, sinds maart 20201)
SectorTotaal
Industrie70
Bouwnijverheid170
Handel500
Vervoer en opslag190
Horeca1290
Informatie en communicatie30
Financiële dienstverlening40
Verhuur en handel van onroerend goed150
Specialistische zakelijke diensten80
Verhuur en overige zakelijke diensten440
Onderwijs60
Gezondheids- en welzijnszorg150
Cultuur, sport en recreatie430
Overige dienstverlening210
1)Werknemersbanen en banen van zelfstandigen