Horeca grootste werkgever op Bonaire

In 2019 waren er bijna 11 duizend werknemersbanen op Bonaire. De horeca, inclusief hotels en vakantieappartementen, is met 1,6 duizend banen de grootste werkgever. Daarnaast zijn de handel en zakelijke dienstverlening de grootste werkgevers op dit eiland. Vanaf 2011 is het aantal banen op Bonaire gemiddeld met 5 procent per jaar toegenomen, op Sint Eustatius met 3 procent, en op Saba met 4 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Werknemersbanen op Bonaire, 2019
BedrijfstakWerknemersbanen
Horeca1600
Handel1340
Zakelijke dienstverlening1320
Openbaar bestuur en
overheidsdiensten
1200
Gezondheids- en welzijnszorg1180
Bouwnijverheid860
Cultuur, recreatie,
overige diensten
820
Vervoer, informatie en
communicatie
690
Onderwijs560
Verhuur en handel van
onroerend goed
290
Financiële dienstverlening260
Industrie250
Energie, water,
afvalbeheer
230
Delfstoffenwinning50
Landbouw, bosbouw en
visserij
10

Sint Eustatius en Saba

Op de andere eilanden van Caribisch Nederland zijn de aantallen werknemersbanen een stuk lager: 1 340 op Sint Eustatius, en 870 op Saba. Daarnaast is op deze eilanden de horeca niet de belangrijkste werkgever. Op Sint Eustatius is, naast de overheidssector en de gezondheidszorg, de bedrijfstak vervoer, informatie en communicatie de grootste werkgever (inclusief olieoverslag). Op Saba zijn eveneens de overheidssector en gezondheidszorg de grootste sectoren, naast het onderwijs. Dit laatste komt door een dependance van een Amerikaanse universiteit op dit eiland.

Werknemersbanen op Sint Eustatius, 2019
BedrijfstakWerknemersbanen
Openbaar bestuur en
overheidsdiensten
240
Vervoer, informatie en
communicatie
180
Gezondheids- en welzijnszorg180
Bouwnijverheid160
Zakelijke dienstverlening120
Onderwijs120
Handel110
Cultuur, recreatie,
overige diensten
80
Horeca60
Energie, water,
afvalbeheer
30
Verhuur en handel van
onroerend goed
30
Industrie10

Werknemersbanen op Saba, 2019
BedrijfstakWerknemersbanen
Openbaar bestuur en
overheidsdiensten
240
Onderwijs150
Gezondheids- en welzijnszorg90
Handel70
Horeca60
Bouwnijverheid50
Zakelijke dienstverlening50
Cultuur, recreatie,
overige diensten
50
Vervoer, informatie en
communicatie
30
Industrie20
Energie, water, afvalbeheer20
Verhuur en handel van
onroerend goed
20

Deze cijfers zijn afkomstig van de nieuwe CBS-publicaties over banen en lonen op Caribisch Nederland.

Papiamentu

Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl.