Bijstelling bevolkingscijfers Sint-Eustatius en Saba

Tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 is de bevolkingsadministratie op Sint-Eustatius en Saba opgeschoond. Daarbij zijn op Sint-Eustatius ongeveer 200 mensen en op Saba ruim 200 mensen als emigrant aangemerkt. In 2018 stonden ze nog ingeschreven in de bevolkingsadministraties, maar bleken bij controle niet langer op deze eilanden te wonen. Door deze bijstelling is het niet mogelijk om vast te stellen welk deel van de daling van het aantal werkenden door de opschoning komt en welk deel een echte daling van het aantal werkenden is.