Vervelen

Het percentage scholieren met antwoordcategorie ‘vaak’ op de vraag ‘Hoe vaak verveel je je in je vrije tijd?’. De mogelijke antwoordcategorieën waren: vaak, soms, nooit.