Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

Goederenstromen Herkomst-Bestemming Laden-Lossen Werelddelen en landengroepen Goederengroepen Vervoerwijzen Containervervoer Perioden Geschat brutogewicht vervoerde goederen Brutogewicht Schatting (1000 kg)
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 629.129.167
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 407.531.395
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 70.058.830
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 95.370.035
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 8.039.718
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 879.015
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 46.083.439
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 25.134.022
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 5.631.208
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 14.609.272
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 405.266
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 303.671
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 58.907.773
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 25.159.375
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 4.919.598
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 21.355.455
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 655.697
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 29.344
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 46.811.311
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 45.585.143
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 1.034.915
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 191.253
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.072.015
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 545.229
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 1.321.569
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 204.825
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 391
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 32.891.604
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 9.489
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 28.824
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 6.438
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 108.613.003
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 104.829.009
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 87.268.831
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 67.975.669
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 17.236.496
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 555.082
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 129.081
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 1.846
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 37.189.315
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 36.806.366
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 280.327
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 101.519
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 1.102
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 39.524.031
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 14.641.896
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 14.506.255
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 9.318.455
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 1.054.752
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 2.674
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 16.942.394
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 4.179.639
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 2.888.576
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 9.573.930
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 294.201
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 6.048
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 55.978.296
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 28.496.166
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 13.485.117
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 8.296.953
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 3.221.146
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 18.550
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 5.277.349
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 2.988.075
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Binnenvaart Totaal 2019* 443.031
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Wegvervoer Totaal 2019* 1.674.450
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Spoorvervoer Totaal 2019* 130.326
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Luchtvaart Totaal 2019* 41.467
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 6.655.576
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Zeevaart Totaal 2019* 3.728.083
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Binnenvaart Totaal 2019* 556.317
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Wegvervoer Totaal 2019* 2.228.769
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Spoorvervoer Totaal 2019* 137.381
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Luchtvaart Totaal 2019* 5.025
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 26.925.665
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Zeevaart Totaal 2019* 15.341.760
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Binnenvaart Totaal 2019* 3.623.860
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Wegvervoer Totaal 2019* 7.123.255
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 814.094
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Luchtvaart Totaal 2019* 22.696
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 13.203.627
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Zeevaart Totaal 2019* 7.361.105
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Binnenvaart Totaal 2019* 594.601
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Wegvervoer Totaal 2019* 4.626.446
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Spoorvervoer Totaal 2019* 336.603
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Luchtvaart Totaal 2019* 284.872
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 7.888.785
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 3.021.940
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 454.523
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 4.080.352
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 306.038
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 25.933
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.785.373
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Zeevaart Totaal 2019* 2.286.144
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Binnenvaart Totaal 2019* 124.888
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Wegvervoer Totaal 2019* 264.377
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Spoorvervoer Totaal 2019* 21.910
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Luchtvaart Totaal 2019* 88.054
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 19.184.527
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Zeevaart Totaal 2019* 12.527.526
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Binnenvaart Totaal 2019* 570.374
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Wegvervoer Totaal 2019* 5.696.640
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Spoorvervoer Totaal 2019* 381.738
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Luchtvaart Totaal 2019* 8.249
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 10.094.641
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Zeevaart Totaal 2019* 4.264.568
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Binnenvaart Totaal 2019* 2.208.694
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Wegvervoer Totaal 2019* 3.573.352
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 46.079
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Luchtvaart Totaal 2019* 1.948
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 4.831.610
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Zeevaart Totaal 2019* 2.659.680
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Binnenvaart Totaal 2019* 168.992
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Wegvervoer Totaal 2019* 1.866.825
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Spoorvervoer Totaal 2019* 98.970
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Luchtvaart Totaal 2019* 37.143
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 370.233.752
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 161.772.402
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 65.124.148
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 88.386.428
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 7.799.723
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 56.074
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 27.115.615
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 8.446.329
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 5.399.071
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 12.888.850
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 374.498
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 6.867
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 37.606.646
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 5.844.104
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 4.168.101
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 20.189.866
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 613.661
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 2.609
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 19.366.039
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 18.141.514
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 1.034.658
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 189.867
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.947.277
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 421.684
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 1.321.241
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 204.298
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 55
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 32.881.925
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 530
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 28.528
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 6.194
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 48.143.139
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 44.505.049
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 52.564.389
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 34.571.959
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 16.079.873
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 424.322
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 126.065
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 324
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 7.266.724
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 7.147.790
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 74.799
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 43.864
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 271
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 33.396.935
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 8.952.292
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 14.250.209
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 9.142.939
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 1.051.430
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 66
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 14.619.180
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 2.120.194
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 2.818.253
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 9.393.620
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 286.759
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 354
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 37.116.128
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 11.685.951
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 12.135.620
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 7.645.057
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 3.188.249
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 1.188
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.407.540
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 437.736
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Binnenvaart Totaal 2019* 414.658
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Wegvervoer Totaal 2019* 1.442.740
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Spoorvervoer Totaal 2019* 110.530
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Luchtvaart Totaal 2019* 1.877
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 3.470.157
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Zeevaart Totaal 2019* 789.261
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Binnenvaart Totaal 2019* 484.184
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Wegvervoer Totaal 2019* 2.067.884
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Spoorvervoer Totaal 2019* 127.960
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Luchtvaart Totaal 2019* 868
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 17.350.296
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Zeevaart Totaal 2019* 7.023.556
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Binnenvaart Totaal 2019* 3.267.936
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Wegvervoer Totaal 2019* 6.266.431
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 790.709
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Luchtvaart Totaal 2019* 1.664
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 5.357.666
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Zeevaart Totaal 2019* 1.049.954
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Binnenvaart Totaal 2019* 380.135
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Wegvervoer Totaal 2019* 3.611.666
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Spoorvervoer Totaal 2019* 299.234
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Luchtvaart Totaal 2019* 16.677
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 5.077.635
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 456.007
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 421.719
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 3.897.885
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 299.543
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 2.481
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 590.245
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Zeevaart Totaal 2019* 259.810
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Binnenvaart Totaal 2019* 75.639
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Wegvervoer Totaal 2019* 223.816
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Spoorvervoer Totaal 2019* 17.418
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Luchtvaart Totaal 2019* 13.562
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 12.925.275
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Zeevaart Totaal 2019* 6.543.538
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Binnenvaart Totaal 2019* 543.638
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Wegvervoer Totaal 2019* 5.464.717
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Spoorvervoer Totaal 2019* 372.709
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Luchtvaart Totaal 2019* 672
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 8.307.470
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Zeevaart Totaal 2019* 2.607.432
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Binnenvaart Totaal 2019* 2.116.052
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Wegvervoer Totaal 2019* 3.537.386
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 45.146
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Luchtvaart Totaal 2019* 1.454
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 20 Overige goederen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.723.469
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 20 Overige goederen Zeevaart Totaal 2019* 768.240
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 20 Overige goederen Binnenvaart Totaal 2019* 137.835
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 20 Overige goederen Wegvervoer Totaal 2019* 1.722.690
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 20 Overige goederen Spoorvervoer Totaal 2019* 89.618
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 20 Overige goederen Luchtvaart Totaal 2019* 5.084
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 41.128.250
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 39.341.922
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 201.535
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 1.436.423
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 1.432
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 146.774
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 3.494.248
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 2.679.394
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 3.977
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 681.654
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 59
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 129.163
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.147.513
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 918.718
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 10.959
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 210.231
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 88
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 7.519
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.709.965
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 2.709.834
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 49
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 82
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 66.456
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 66.344
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 60
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 48
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 5
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 8.244
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 8.142
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 50
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 25
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 19.922.003
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 19.921.971
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 3.486.092
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 3.434.699
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 11.788
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 39.436
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 89
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 26
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 4.834.630
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 4.717.354
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 108.645
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 8.627
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 4
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 814.362
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 670.102
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 48.697
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 95.016
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 87
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 460
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 234.763
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 183.308
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 142
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 50.911
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 154
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 248
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.035.164
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 2.017.846
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 7.578
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 9.434
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 129
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 127
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 64.706
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 59.252
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Binnenvaart Totaal 2019* 108
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Wegvervoer Totaal 2019* 4.600
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Spoorvervoer Totaal 2019* 113
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Luchtvaart Totaal 2019* 633
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 13 Kunststoffen en rubber Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 76.100
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 13 Kunststoffen en rubber Zeevaart Totaal 2019* 73.778
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 13 Kunststoffen en rubber Binnenvaart Totaal 2019* 82
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 13 Kunststoffen en rubber Wegvervoer Totaal 2019* 2.065
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 13 Kunststoffen en rubber Spoorvervoer Totaal 2019* 41
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 13 Kunststoffen en rubber Luchtvaart Totaal 2019* 134
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 14 Basismetalen en metaalproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.625.045
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 14 Basismetalen en metaalproducten Zeevaart Totaal 2019* 1.322.842
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 14 Basismetalen en metaalproducten Binnenvaart Totaal 2019* 117
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 14 Basismetalen en metaalproducten Wegvervoer Totaal 2019* 301.561
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 14 Basismetalen en metaalproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 115
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 14 Basismetalen en metaalproducten Luchtvaart Totaal 2019* 410
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 15 Machines en elektronica Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 123.476
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 15 Machines en elektronica Zeevaart Totaal 2019* 113.697
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 15 Machines en elektronica Binnenvaart Totaal 2019* 249
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 15 Machines en elektronica Wegvervoer Totaal 2019* 6.775
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 15 Machines en elektronica Spoorvervoer Totaal 2019* 86
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 15 Machines en elektronica Luchtvaart Totaal 2019* 2.669
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 16 Transportmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 35.490
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 16 Transportmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 33.477
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 16 Transportmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 108
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 16 Transportmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 1.278
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 16 Transportmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 100
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 16 Transportmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 526
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 17 Textiel, leer en producten daarvan Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 45.675
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 17 Textiel, leer en producten daarvan Zeevaart Totaal 2019* 31.979
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 17 Textiel, leer en producten daarvan Binnenvaart Totaal 2019* 494
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 17 Textiel, leer en producten daarvan Wegvervoer Totaal 2019* 12.090
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 17 Textiel, leer en producten daarvan Spoorvervoer Totaal 2019* 24
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 17 Textiel, leer en producten daarvan Luchtvaart Totaal 2019* 1.088
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 302.527
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Zeevaart Totaal 2019* 291.324
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Binnenvaart Totaal 2019* 163
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Wegvervoer Totaal 2019* 10.769
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Spoorvervoer Totaal 2019* 176
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Luchtvaart Totaal 2019* 95
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 19 Afval en secundaire grondstoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 86.477
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 19 Afval en secundaire grondstoffen Zeevaart Totaal 2019* 85.707
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 19 Afval en secundaire grondstoffen Binnenvaart Totaal 2019* 79
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 19 Afval en secundaire grondstoffen Wegvervoer Totaal 2019* 605
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 19 Afval en secundaire grondstoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 58
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 19 Afval en secundaire grondstoffen Luchtvaart Totaal 2019* 29
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 20 Overige goederen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 15.314
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 20 Overige goederen Zeevaart Totaal 2019* 10.296
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 20 Overige goederen Binnenvaart Totaal 2019* 100
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 20 Overige goederen Wegvervoer Totaal 2019* 1.190
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 20 Overige goederen Spoorvervoer Totaal 2019* 89
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 20 Overige goederen Luchtvaart Totaal 2019* 3.638
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 113.034.315
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 109.764.121
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 840.913
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 2.146.881
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 33.765
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 248.174
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 11.996.833
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 11.060.699
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 96.849
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 720.079
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 236
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 118.970
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 8.969.628
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 8.252.751
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 168.479
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 537.767
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 335
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 10.296
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 16.946.655
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 16.945.769
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 92
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 794
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 13.748
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 13.330
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 144
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 153
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 121
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 961
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 696
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 134
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 55
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 20.532.094
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 20.531.997
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 10.984.704
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 10.762.419
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 158.139
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 63.100
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 202
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 688
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 24.155.970
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 24.028.590
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 83.191
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 43.744
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 445
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.121.219
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 1.060.459
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 13.135
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 46.717
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 195
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 713
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 146.612
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 124.518
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 813
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 17.501
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 2.771
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 1.009
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 7.124.212
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 6.678.138
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 144.676
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 295.160
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 303
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 5.799
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 794.102
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 675.143
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Binnenvaart Totaal 2019* 8.265
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Wegvervoer Totaal 2019* 87.107
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Spoorvervoer Totaal 2019* 779
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Luchtvaart Totaal 2019* 22.808
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 13 Kunststoffen en rubber Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 645.826
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 13 Kunststoffen en rubber Zeevaart Totaal 2019* 602.031
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 13 Kunststoffen en rubber Binnenvaart Totaal 2019* 21.866
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 13 Kunststoffen en rubber Wegvervoer Totaal 2019* 19.756
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 13 Kunststoffen en rubber Spoorvervoer Totaal 2019* 1.397
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 13 Kunststoffen en rubber Luchtvaart Totaal 2019* 776
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 14 Basismetalen en metaalproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.472.214
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 14 Basismetalen en metaalproducten Zeevaart Totaal 2019* 2.301.779
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 14 Basismetalen en metaalproducten Binnenvaart Totaal 2019* 100.441
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 14 Basismetalen en metaalproducten Wegvervoer Totaal 2019* 59.889
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 14 Basismetalen en metaalproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 4.171
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 14 Basismetalen en metaalproducten Luchtvaart Totaal 2019* 5.933
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 15 Machines en elektronica Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 638.404
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 15 Machines en elektronica Zeevaart Totaal 2019* 455.992
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 15 Machines en elektronica Binnenvaart Totaal 2019* 8.737
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 15 Machines en elektronica Wegvervoer Totaal 2019* 102.968
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 15 Machines en elektronica Spoorvervoer Totaal 2019* 13.469
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 15 Machines en elektronica Luchtvaart Totaal 2019* 57.239
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 16 Transportmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.129.056
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 16 Transportmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 1.052.855
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 16 Transportmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 1.534
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 16 Transportmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 63.526
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 16 Transportmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 866
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 16 Transportmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 10.276
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 17 Textiel, leer en producten daarvan Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 89.661
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 17 Textiel, leer en producten daarvan Zeevaart Totaal 2019* 78.944
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 17 Textiel, leer en producten daarvan Binnenvaart Totaal 2019* 815
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 17 Textiel, leer en producten daarvan Wegvervoer Totaal 2019* 5.225
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 17 Textiel, leer en producten daarvan Spoorvervoer Totaal 2019* 591
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 17 Textiel, leer en producten daarvan Luchtvaart Totaal 2019* 4.086
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 4.177.307
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Zeevaart Totaal 2019* 4.134.138
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Binnenvaart Totaal 2019* 1.076
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Wegvervoer Totaal 2019* 37.442
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Spoorvervoer Totaal 2019* 2.768
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Luchtvaart Totaal 2019* 1.883
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 19 Afval en secundaire grondstoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 957.295
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 19 Afval en secundaire grondstoffen Zeevaart Totaal 2019* 904.388
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 19 Afval en secundaire grondstoffen Binnenvaart Totaal 2019* 27.848
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 19 Afval en secundaire grondstoffen Wegvervoer Totaal 2019* 24.725
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 19 Afval en secundaire grondstoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 140
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 19 Afval en secundaire grondstoffen Luchtvaart Totaal 2019* 194
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 20 Overige goederen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 137.817
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 20 Overige goederen Zeevaart Totaal 2019* 100.181
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 20 Overige goederen Binnenvaart Totaal 2019* 4.116
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 20 Overige goederen Wegvervoer Totaal 2019* 21.093
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 20 Overige goederen Spoorvervoer Totaal 2019* 5.487
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 20 Overige goederen Luchtvaart Totaal 2019* 6.941
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 79.973.936
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 74.347.721
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 1.954.682
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 3.038.982
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 204.363
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 427.816
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.674.204
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 2.238.298
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 92.589
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 264.205
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 30.454
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 48.659
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 9.770.146
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 8.820.673
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 529.796
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 369.178
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 41.590
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 8.910
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.181.817
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 1.181.550
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 103
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 163
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 44.359
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 43.830
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 106
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 227
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 197
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 426
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 104
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 97
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 158
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 18.495.339
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 18.495.272
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 12.155.914
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 12.072.403
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 51.891
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 27.978
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 2.701
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 805
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 282.840
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 277.366
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 97
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 4.996
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 381
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.670.431
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 1.438.164
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 194.185
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 33.634
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 3.017
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 1.432
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.940.126
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 1.750.478
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 69.334
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 111.413
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 4.478
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 4.422
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 7.529.547
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 6.803.787
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 356.565
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 325.231
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 32.434
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 11.427
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.983.480
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 1.793.528
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Binnenvaart Totaal 2019* 19.786
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Wegvervoer Totaal 2019* 135.170
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Spoorvervoer Totaal 2019* 18.858
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Luchtvaart Totaal 2019* 16.140
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 13 Kunststoffen en rubber Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.430.402
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 13 Kunststoffen en rubber Zeevaart Totaal 2019* 2.253.558
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 13 Kunststoffen en rubber Binnenvaart Totaal 2019* 45.776
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 13 Kunststoffen en rubber Wegvervoer Totaal 2019* 119.860
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 13 Kunststoffen en rubber Spoorvervoer Totaal 2019* 7.971
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 13 Kunststoffen en rubber Luchtvaart Totaal 2019* 3.237
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 14 Basismetalen en metaalproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 5.356.835
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 14 Basismetalen en metaalproducten Zeevaart Totaal 2019* 4.582.252
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 14 Basismetalen en metaalproducten Binnenvaart Totaal 2019* 255.334
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 14 Basismetalen en metaalproducten Wegvervoer Totaal 2019* 485.493
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 14 Basismetalen en metaalproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 19.067
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 14 Basismetalen en metaalproducten Luchtvaart Totaal 2019* 14.689
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 15 Machines en elektronica Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 6.992.876
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 15 Machines en elektronica Zeevaart Totaal 2019* 5.668.293
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 15 Machines en elektronica Binnenvaart Totaal 2019* 205.402
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 15 Machines en elektronica Wegvervoer Totaal 2019* 887.139
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 15 Machines en elektronica Spoorvervoer Totaal 2019* 23.763
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 15 Machines en elektronica Luchtvaart Totaal 2019* 208.280
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 16 Transportmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.615.260
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 16 Transportmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 1.468.728
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 16 Transportmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 31.139
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 16 Transportmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 97.263
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 16 Transportmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 5.482
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 16 Transportmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 12.648
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 17 Textiel, leer en producten daarvan Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.055.390
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 17 Textiel, leer en producten daarvan Zeevaart Totaal 2019* 1.914.008
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 17 Textiel, leer en producten daarvan Binnenvaart Totaal 2019* 47.930
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 17 Textiel, leer en producten daarvan Wegvervoer Totaal 2019* 20.286
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 17 Textiel, leer en producten daarvan Spoorvervoer Totaal 2019* 3.867
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 17 Textiel, leer en producten daarvan Luchtvaart Totaal 2019* 69.300
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.315.828
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Zeevaart Totaal 2019* 1.243.334
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Binnenvaart Totaal 2019* 25.459
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Wegvervoer Totaal 2019* 35.405
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Spoorvervoer Totaal 2019* 6.042
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Luchtvaart Totaal 2019* 5.587
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 19 Afval en secundaire grondstoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 539.538
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 19 Afval en secundaire grondstoffen Zeevaart Totaal 2019* 526.880
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 19 Afval en secundaire grondstoffen Binnenvaart Totaal 2019* 2.169
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 19 Afval en secundaire grondstoffen Wegvervoer Totaal 2019* 9.505
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 19 Afval en secundaire grondstoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 720
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 19 Afval en secundaire grondstoffen Luchtvaart Totaal 2019* 263
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 20 Overige goederen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.939.180
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 20 Overige goederen Zeevaart Totaal 2019* 1.775.320
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 20 Overige goederen Binnenvaart Totaal 2019* 26.918
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 20 Overige goederen Wegvervoer Totaal 2019* 111.739
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 20 Overige goederen Spoorvervoer Totaal 2019* 3.760
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 20 Overige goederen Luchtvaart Totaal 2019* 21.442
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 12.298.766
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 11.959.002
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 96.715
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 242.553
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 362
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 81
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 779.615
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 701.776
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 38.723
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 39.096
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 18
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 2
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.381.943
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 1.303.336
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 42.264
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 36.315
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 23
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 5
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 6.606.400
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 6.606.039
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 14
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 347
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 134
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 17
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 14
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 96
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 7
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 49
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 17
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 15
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 6
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 15
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 4
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.060
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 959
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 26
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 32
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 23
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 1
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 636.295
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 622.448
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 13.595
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 250
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 2
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.477.370
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 2.477.194
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 29
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 120
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 24
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 3
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 676
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 554
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 35
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 41
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 39
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 8
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 105.845
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 82.062
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 1.730
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 22.003
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 31
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 4
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 19.696
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 16.399
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Binnenvaart Totaal 2019* 30
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Wegvervoer Totaal 2019* 3.235
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Spoorvervoer Totaal 2019* 28
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Luchtvaart Totaal 2019* 4
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 13 Kunststoffen en rubber Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 6.409
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 13 Kunststoffen en rubber Zeevaart Totaal 2019* 4.703
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 13 Kunststoffen en rubber Binnenvaart Totaal 2019* 15
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 13 Kunststoffen en rubber Wegvervoer Totaal 2019* 1.671
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 13 Kunststoffen en rubber Spoorvervoer Totaal 2019* 12
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 13 Kunststoffen en rubber Luchtvaart Totaal 2019* 8
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 14 Basismetalen en metaalproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 78.404
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 14 Basismetalen en metaalproducten Zeevaart Totaal 2019* 71.717
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 14 Basismetalen en metaalproducten Binnenvaart Totaal 2019* 32
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 14 Basismetalen en metaalproducten Wegvervoer Totaal 2019* 6.624
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 14 Basismetalen en metaalproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 31
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 14 Basismetalen en metaalproducten Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 15 Machines en elektronica Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 40.479
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 15 Machines en elektronica Zeevaart Totaal 2019* 35.872
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 15 Machines en elektronica Binnenvaart Totaal 2019* 78
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 15 Machines en elektronica Wegvervoer Totaal 2019* 4.509
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 15 Machines en elektronica Spoorvervoer Totaal 2019* 20
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 15 Machines en elektronica Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 16 Transportmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.633
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 16 Transportmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 1.122
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 16 Transportmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 23
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 16 Transportmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 461
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 16 Transportmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 27
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 16 Transportmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 17 Textiel, leer en producten daarvan Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 904
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 17 Textiel, leer en producten daarvan Zeevaart Totaal 2019* 827
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 17 Textiel, leer en producten daarvan Binnenvaart Totaal 2019* 9
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 17 Textiel, leer en producten daarvan Wegvervoer Totaal 2019* 47
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 17 Textiel, leer en producten daarvan Spoorvervoer Totaal 2019* 11
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 17 Textiel, leer en producten daarvan Luchtvaart Totaal 2019* 10
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 137.578
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Zeevaart Totaal 2019* 10.871
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Binnenvaart Totaal 2019* 37
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Wegvervoer Totaal 2019* 126.622
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Spoorvervoer Totaal 2019* 40
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Luchtvaart Totaal 2019* 9
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 19 Afval en secundaire grondstoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 20.624
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 19 Afval en secundaire grondstoffen Zeevaart Totaal 2019* 19.976
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 19 Afval en secundaire grondstoffen Binnenvaart Totaal 2019* 19
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 19 Afval en secundaire grondstoffen Wegvervoer Totaal 2019* 610
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 19 Afval en secundaire grondstoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 15
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 19 Afval en secundaire grondstoffen Luchtvaart Totaal 2019* 3
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 20 Overige goederen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 3.637
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 20 Overige goederen Zeevaart Totaal 2019* 3.127
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 20 Overige goederen Binnenvaart Totaal 2019* 23
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 20 Overige goederen Wegvervoer Totaal 2019* 459
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 20 Overige goederen Spoorvervoer Totaal 2019* 16
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 20 Overige goederen Luchtvaart Totaal 2019* 14
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 557.898.372
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 200.888.605
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 127.085.478
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 108.932.087
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 23.959.686
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 854.952
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 28.712.924
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 6.137.656
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 2.697.281
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 18.756.237
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 1.015.100
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 106.650
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 57.022.634
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 23.730.127
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 7.256.484
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 24.876.140
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 1.085.508
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 68.797
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 35.097.259
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 4.497.035
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 22.233.988
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 135.697
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 8.230.539
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.534.296
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 869.506
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 1.387.303
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 274.610
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 2.877
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 26.946.671
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 138.546
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 71.402
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 55.372.862
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 1.067.706
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 395
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 1.348
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 115.947.309
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 74.399.557
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 27.076.565
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 1.107.261
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 580.593
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 1.869
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 29.175.089
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 2.232.604
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 21.414.943
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 109.170
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 5.418.350
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 22
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 24.866.924
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 5.923.521
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 14.588.737
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 4.155.378
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 199.266
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 20
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 10.123.445
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 2.560.780
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 661.957
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 6.698.414
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 194.609
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 7.685
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 68.408.412
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 33.143.218
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 17.729.581
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 12.227.098
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 2.926.766
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 31.361
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 5.572.115
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 2.274.312
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Binnenvaart Totaal 2019* 547.677
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Wegvervoer Totaal 2019* 2.459.364
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Spoorvervoer Totaal 2019* 224.403
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Luchtvaart Totaal 2019* 66.359
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 10.025.336
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Zeevaart Totaal 2019* 3.672.616
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Binnenvaart Totaal 2019* 1.649.125
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Wegvervoer Totaal 2019* 4.482.671
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Spoorvervoer Totaal 2019* 203.776
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Luchtvaart Totaal 2019* 17.148
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 27.600.331
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Zeevaart Totaal 2019* 12.012.948
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Binnenvaart Totaal 2019* 4.547.504
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Wegvervoer Totaal 2019* 9.071.759
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 1.931.462
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Luchtvaart Totaal 2019* 36.658
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 11.952.169
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Zeevaart Totaal 2019* 4.179.587
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Binnenvaart Totaal 2019* 1.224.028
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Wegvervoer Totaal 2019* 5.456.827
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Spoorvervoer Totaal 2019* 719.886
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Luchtvaart Totaal 2019* 371.841
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 6.389.194
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 2.266.877
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 327.394
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 3.358.693
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 394.449
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 41.780
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.885.008
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Zeevaart Totaal 2019* 1.071.497
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Binnenvaart Totaal 2019* 274.343
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Wegvervoer Totaal 2019* 1.359.039
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Spoorvervoer Totaal 2019* 121.251
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Luchtvaart Totaal 2019* 58.879
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 22.413.799
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Zeevaart Totaal 2019* 11.367.562
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Binnenvaart Totaal 2019* 2.155.225
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Wegvervoer Totaal 2019* 8.464.573
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Spoorvervoer Totaal 2019* 418.102
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Luchtvaart Totaal 2019* 8.338
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 13.080.078
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Zeevaart Totaal 2019* 8.234.088
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Binnenvaart Totaal 2019* 1.164.279
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Wegvervoer Totaal 2019* 3.536.023
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 145.401
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Luchtvaart Totaal 2019* 286
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 3.772.517
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Zeevaart Totaal 2019* 1.108.861
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Binnenvaart Totaal 2019* 148.670
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Wegvervoer Totaal 2019* 2.331.730
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Spoorvervoer Totaal 2019* 145.997
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Luchtvaart Totaal 2019* 37.259
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 409.264.386
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 60.473.774
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 122.363.246
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 106.430.593
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 23.742.978
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 79.060
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 23.536.263
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 1.387.282
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 2.694.240
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 18.460.213
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 990.259
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 4.268
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 40.784.560
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 8.624.658
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 7.097.000
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 24.031.375
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 1.022.700
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 5.437
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 33.659.624
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 3.078.257
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 22.215.794
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 135.318
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 8.230.255
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.264.390
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 600.117
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 1.387.091
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 274.410
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 2.771
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 26.931.891
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 124.063
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 71.263
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 55.081.379
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 776.578
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 280
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 1.244
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 51.854.074
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 11.752.589
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 25.674.937
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 1.067.420
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 577.724
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 118
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 28.731.462
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 1.790.644
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 21.414.757
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 107.839
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 5.418.222
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 21.974.119
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 3.060.866
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 14.588.340
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 4.128.066
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 196.847
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 8.913.494
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 1.410.429
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 660.208
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 6.651.373
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 190.817
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 666
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 39.834.572
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 7.501.201
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 15.059.488
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 12.024.297
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 2.895.594
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 3.775
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 3.731.065
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 594.320
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Binnenvaart Totaal 2019* 537.516
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Wegvervoer Totaal 2019* 2.377.591
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Spoorvervoer Totaal 2019* 216.292
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Luchtvaart Totaal 2019* 5.345
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 7.373.969
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Zeevaart Totaal 2019* 1.222.700
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Binnenvaart Totaal 2019* 1.641.078
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Wegvervoer Totaal 2019* 4.321.266
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Spoorvervoer Totaal 2019* 187.687
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Luchtvaart Totaal 2019* 1.238
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 19.591.705
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Zeevaart Totaal 2019* 4.205.943
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Binnenvaart Totaal 2019* 4.519.083
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Wegvervoer Totaal 2019* 8.937.400
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 1.922.564
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Luchtvaart Totaal 2019* 6.715
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 8.540.361
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Zeevaart Totaal 2019* 1.450.064
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Binnenvaart Totaal 2019* 1.176.371
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Wegvervoer Totaal 2019* 5.188.127
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Spoorvervoer Totaal 2019* 693.040
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Luchtvaart Totaal 2019* 32.759
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 4.925.021
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 948.827
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 296.532
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 3.286.477
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 391.359
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 1.826
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.055.063
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Zeevaart Totaal 2019* 346.531
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Binnenvaart Totaal 2019* 272.136
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Wegvervoer Totaal 2019* 1.308.389
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Spoorvervoer Totaal 2019* 117.150
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Luchtvaart Totaal 2019* 10.858
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 17.241.889
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Zeevaart Totaal 2019* 6.378.892
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Binnenvaart Totaal 2019* 2.109.512
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Wegvervoer Totaal 2019* 8.349.631
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Spoorvervoer Totaal 2019* 403.394
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Luchtvaart Totaal 2019* 460
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 9.417.283
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Zeevaart Totaal 2019* 4.929.937
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Binnenvaart Totaal 2019* 879.944
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Wegvervoer Totaal 2019* 3.464.961
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de internationale goederenstromen vanuit, naar en door Nederland. De tabel geeft voor de invoer-, uitvoer-, wederuitvoer- en doorvoerstromen en het entrepotverkeer de waarde en het brutogewicht van de vervoerde goederen per goederengroep, vervoerwijze, vrachttype (wel of niet in containers vervoerd), landengroep van herkomst of bestemming en landengroep van lading of lossing.

Deze tabel wordt medegefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 maart 2021
Naar aanleiding van doorlopende analyses en onderzoek zijn de voorlopige cijfers voor de jaren 2018 en 2019 bijgesteld. Dit resulteert in een verandering van de cijfers van het totale uitgaande transport en de verdeling van de uitgaande goederenstromen naar de afzonderlijke landengroepen.

Tevens zijn de onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties voor Werelddelen en landengroepen aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn naar aanleiding daarvan niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe, voorlopige cijfers komen doorgaans één jaar na afloop van het verslagjaar beschikbaar. De cijfers over internationale goederenstromen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Toelichting onderwerpen

Geschat brutogewicht vervoerde goederen
Geschat brutogewicht van de vervoerde goederen in duizend kg. Het brutogewicht omvat het gewicht van de goederen en de verpakking, maar niet het gewicht van de container waarin de goederen eventueel worden vervoerd.
Brutogewicht
Geschat brutogewicht van de vervoerde goederen in duizend kg. Het brutogewicht omvat het gewicht van de goederen en de verpakking, maar niet het gewicht van de container waarin de goederen eventueel worden vervoerd.
Schatting
Geschat brutogewicht van de vervoerde goederen in duizend kg. Het brutogewicht omvat het gewicht van de goederen en de verpakking, maar niet het gewicht van de container waarin de goederen eventueel worden vervoerd.