Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

Goederenstromen Herkomst-Bestemming Laden-Lossen Werelddelen en landengroepen Goederengroepen Vervoerwijzen Containervervoer Perioden Geschat brutogewicht vervoerde goederen Brutogewicht Schatting (1000 kg)
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 638.091.616
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 415.240.264
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 71.035.576
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 95.152.853
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 8.155.944
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 898.450
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 45.995.472
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 26.146.378
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 5.204.960
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 13.938.158
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 400.453
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 305.523
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 62.127.181
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 25.282.947
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 6.046.394
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 22.892.544
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 1.058.019
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 29.355
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 46.921.102
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 45.666.832
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 1.100.001
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 119.223
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 35.046
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.140.558
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 525.729
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 1.406.358
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 208.229
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 242
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 33.351.558
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 3.421
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 29.766
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 110.343.184
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 106.551.832
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 86.968.571
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 67.843.655
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 16.953.363
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 826.345
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 116.784
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 1.851
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 37.194.890
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 36.820.170
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 263.493
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 109.897
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 226
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 1.105
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 38.746.966
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 13.185.244
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 15.356.164
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 9.478.854
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 724.030
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 2.673
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 15.484.605
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 4.203.434
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 2.849.203
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 8.161.284
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 264.665
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 6.019
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 57.401.967
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 28.974.679
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 13.981.492
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 8.598.544
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 3.374.419
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 18.520
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 5.633.195
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 4.028.671
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Binnenvaart Totaal 2019* 167.668
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Wegvervoer Totaal 2019* 1.306.819
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Spoorvervoer Totaal 2019* 75.609
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Luchtvaart Totaal 2019* 54.429
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 7.471.491
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Zeevaart Totaal 2019* 4.812.979
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Binnenvaart Totaal 2019* 459.662
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Wegvervoer Totaal 2019* 2.058.440
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Spoorvervoer Totaal 2019* 132.433
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Luchtvaart Totaal 2019* 7.977
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 28.754.865
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Zeevaart Totaal 2019* 16.700.544
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Binnenvaart Totaal 2019* 3.298.178
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Wegvervoer Totaal 2019* 8.138.255
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 595.035
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Luchtvaart Totaal 2019* 22.852
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 13.045.013
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Zeevaart Totaal 2019* 7.523.722
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Binnenvaart Totaal 2019* 380.928
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Wegvervoer Totaal 2019* 4.701.013
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Spoorvervoer Totaal 2019* 156.284
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Luchtvaart Totaal 2019* 283.067
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 9.368.170
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 3.187.237
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 1.133.309
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 4.145.705
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 876.133
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 25.786
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.772.599
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Zeevaart Totaal 2019* 2.362.425
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Binnenvaart Totaal 2019* 44.798
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Wegvervoer Totaal 2019* 270.603
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Spoorvervoer Totaal 2019* 3.237
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Luchtvaart Totaal 2019* 91.535
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 19.715.349
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Zeevaart Totaal 2019* 13.605.591
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Binnenvaart Totaal 2019* 388.662
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Wegvervoer Totaal 2019* 5.461.838
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Spoorvervoer Totaal 2019* 251.024
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Luchtvaart Totaal 2019* 8.234
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 10.178.702
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Zeevaart Totaal 2019* 5.164.251
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Binnenvaart Totaal 2019* 1.953.384
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Wegvervoer Totaal 2019* 2.985.186
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 73.794
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Luchtvaart Totaal 2019* 2.087
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 4.476.178
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Zeevaart Totaal 2019* 2.650.522
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Binnenvaart Totaal 2019* 47.559
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Wegvervoer Totaal 2019* 1.722.147
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Spoorvervoer Totaal 2019* 18.754
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Luchtvaart Totaal 2019* 37.195
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 371.666.606
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 163.784.871
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 65.157.709
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 87.248.338
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 7.965.202
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 56.583
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 25.936.464
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 8.616.771
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 5.025.915
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 11.905.151
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 380.762
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 7.865
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 40.571.793
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 5.869.943
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 5.204.451
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 21.676.254
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 1.000.613
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 2.609
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 19.519.852
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 18.268.635
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 1.099.339
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 118.144
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 33.733
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.019.030
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 404.784
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 1.406.300
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 207.946
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 33.347.871
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 29.587
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 49.142.467
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 45.496.973
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 51.793.192
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 33.998.964
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 15.826.472
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 632.998
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 116.493
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 324
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 7.270.916
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 7.123.676
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 97.784
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 48.960
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 226
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 271
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 32.786.480
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 7.609.047
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 15.148.805
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 9.309.991
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 718.577
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 60
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 13.077.366
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 2.034.740
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 2.779.528
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 8.003.645
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 259.094
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 359
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 36.590.477
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 11.393.783
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 11.504.413
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 7.884.104
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 3.352.723
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 1.191
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.204.636
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 967.418
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Binnenvaart Totaal 2019* 137.172
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Wegvervoer Totaal 2019* 1.038.414
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Spoorvervoer Totaal 2019* 59.583
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Luchtvaart Totaal 2019* 2.048
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 3.358.966
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Zeevaart Totaal 2019* 1.020.786
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Binnenvaart Totaal 2019* 363.242
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Wegvervoer Totaal 2019* 1.848.145
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Spoorvervoer Totaal 2019* 125.926
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 13 Kunststoffen en rubber Luchtvaart Totaal 2019* 868
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 18.092.680
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Zeevaart Totaal 2019* 7.595.828
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Binnenvaart Totaal 2019* 3.002.519
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Wegvervoer Totaal 2019* 6.910.240
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 582.415
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 14 Basismetalen en metaalproducten Luchtvaart Totaal 2019* 1.677
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 5.106.331
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Zeevaart Totaal 2019* 1.050.950
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Binnenvaart Totaal 2019* 219.484
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Wegvervoer Totaal 2019* 3.685.917
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Spoorvervoer Totaal 2019* 133.921
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 15 Machines en elektronica Luchtvaart Totaal 2019* 16.057
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 6.461.822
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 525.791
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 1.084.672
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 3.985.662
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 863.211
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 16 Transportmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 2.486
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 525.412
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Zeevaart Totaal 2019* 256.199
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Binnenvaart Totaal 2019* 29.479
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Wegvervoer Totaal 2019* 223.329
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Spoorvervoer Totaal 2019* 2.740
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 17 Textiel, leer en producten daarvan Luchtvaart Totaal 2019* 13.666
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 13.316.595
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Zeevaart Totaal 2019* 7.489.542
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Binnenvaart Totaal 2019* 365.125
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Wegvervoer Totaal 2019* 5.215.520
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Spoorvervoer Totaal 2019* 245.696
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Luchtvaart Totaal 2019* 712
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 8.179.944
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Zeevaart Totaal 2019* 3.332.239
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Binnenvaart Totaal 2019* 1.828.927
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Wegvervoer Totaal 2019* 2.944.973
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 72.282
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 19 Afval en secundaire grondstoffen Luchtvaart Totaal 2019* 1.523
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 20 Overige goederen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.364.312
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 20 Overige goederen Zeevaart Totaal 2019* 728.801
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 20 Overige goederen Binnenvaart Totaal 2019* 34.080
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 20 Overige goederen Wegvervoer Totaal 2019* 1.579.357
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 20 Overige goederen Spoorvervoer Totaal 2019* 17.207
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 20 Overige goederen Luchtvaart Totaal 2019* 4.867
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 41.552.761
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 39.668.002
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 112.531
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 1.625.779
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 333
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 146.064
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 3.417.189
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 2.654.950
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 3.884
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 630.100
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 9
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 128.247
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.163.064
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 920.629
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 10.215
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 224.704
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 3
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 7.513
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.702.802
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 2.702.466
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 135
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 64
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 137
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 64.107
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 64.088
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 11
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 8
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 654
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 614
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 31
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 20.072.976
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 20.072.959
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 3.525.247
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 3.468.785
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 11.761
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 44.654
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 2
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 26
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 4.769.065
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 4.728.079
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 31.689
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 9.294
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 4
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 798.400
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 660.347
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 46.899
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 90.661
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 37
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 457
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 232.594
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 181.379
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 28
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 50.913
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 29
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 245
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.048.786
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 2.031.797
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 7.456
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 9.380
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 19
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 127
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 90.602
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 83.301
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Binnenvaart Totaal 2019* 11
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Wegvervoer Totaal 2019* 6.477
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Spoorvervoer Totaal 2019* 13
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Luchtvaart Totaal 2019* 800
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 13 Kunststoffen en rubber Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 85.078
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 13 Kunststoffen en rubber Zeevaart Totaal 2019* 82.695
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 13 Kunststoffen en rubber Binnenvaart Totaal 2019* 27
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 13 Kunststoffen en rubber Wegvervoer Totaal 2019* 2.216
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 13 Kunststoffen en rubber Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 13 Kunststoffen en rubber Luchtvaart Totaal 2019* 140
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 14 Basismetalen en metaalproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.970.434
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 14 Basismetalen en metaalproducten Zeevaart Totaal 2019* 1.446.112
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 14 Basismetalen en metaalproducten Binnenvaart Totaal 2019* 8
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 14 Basismetalen en metaalproducten Wegvervoer Totaal 2019* 523.885
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 14 Basismetalen en metaalproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 17
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 14 Basismetalen en metaalproducten Luchtvaart Totaal 2019* 411
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 15 Machines en elektronica Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 122.899
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 15 Machines en elektronica Zeevaart Totaal 2019* 113.300
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 15 Machines en elektronica Binnenvaart Totaal 2019* 179
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 15 Machines en elektronica Wegvervoer Totaal 2019* 6.744
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 15 Machines en elektronica Spoorvervoer Totaal 2019* 5
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 15 Machines en elektronica Luchtvaart Totaal 2019* 2.672
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 16 Transportmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 33.841
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 16 Transportmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 32.094
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 16 Transportmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 16
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 16 Transportmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 1.202
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 16 Transportmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 5
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 16 Transportmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 525
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 17 Textiel, leer en producten daarvan Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 46.684
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 17 Textiel, leer en producten daarvan Zeevaart Totaal 2019* 32.612
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 17 Textiel, leer en producten daarvan Binnenvaart Totaal 2019* 146
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 17 Textiel, leer en producten daarvan Wegvervoer Totaal 2019* 12.794
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 17 Textiel, leer en producten daarvan Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 17 Textiel, leer en producten daarvan Luchtvaart Totaal 2019* 1.132
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 304.114
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Zeevaart Totaal 2019* 293.084
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Binnenvaart Totaal 2019* 33
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Wegvervoer Totaal 2019* 10.873
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Spoorvervoer Totaal 2019* 32
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Luchtvaart Totaal 2019* 93
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 19 Afval en secundaire grondstoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 89.145
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 19 Afval en secundaire grondstoffen Zeevaart Totaal 2019* 88.434
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 19 Afval en secundaire grondstoffen Binnenvaart Totaal 2019* 33
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 19 Afval en secundaire grondstoffen Wegvervoer Totaal 2019* 611
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 19 Afval en secundaire grondstoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 27
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 19 Afval en secundaire grondstoffen Luchtvaart Totaal 2019* 40
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 20 Overige goederen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 15.079
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 20 Overige goederen Zeevaart Totaal 2019* 10.276
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 20 Overige goederen Binnenvaart Totaal 2019* 1
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 20 Overige goederen Wegvervoer Totaal 2019* 1.169
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 20 Overige goederen Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Afrika 20 Overige goederen Luchtvaart Totaal 2019* 3.633
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 115.731.898
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 112.008.353
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 897.310
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 2.545.731
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 19.108
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 261.231
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 12.872.289
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 11.657.676
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 83.097
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 1.012.433
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 21
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 119.062
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 9.038.427
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 8.299.379
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 168.517
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 560.088
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 144
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 10.299
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 17.034.610
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 17.033.394
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 315
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 638
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 263
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 12.542
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 12.377
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 25
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 40
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 100
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.930
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 2.807
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 82
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 20.734.493
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 20.734.441
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 11.362.108
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 11.060.867
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 196.921
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 103.579
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 6
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 684
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 24.222.911
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 24.055.617
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 120.377
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 46.473
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 444
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.096.853
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 1.038.181
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 12.369
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 45.548
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 40
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 716
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 145.943
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 124.808
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 579
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 17.253
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 2.313
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 990
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 7.422.806
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 6.956.357
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 124.847
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 335.723
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 64
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 5.793
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.070.060
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 941.895
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Binnenvaart Totaal 2019* 9.228
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Wegvervoer Totaal 2019* 83.206
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Spoorvervoer Totaal 2019* 674
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Luchtvaart Totaal 2019* 35.058
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 13 Kunststoffen en rubber Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 768.117
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 13 Kunststoffen en rubber Zeevaart Totaal 2019* 693.769
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 13 Kunststoffen en rubber Binnenvaart Totaal 2019* 28.690
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 13 Kunststoffen en rubber Wegvervoer Totaal 2019* 42.064
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 13 Kunststoffen en rubber Spoorvervoer Totaal 2019* 1.716
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 13 Kunststoffen en rubber Luchtvaart Totaal 2019* 1.878
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 14 Basismetalen en metaalproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.607.866
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 14 Basismetalen en metaalproducten Zeevaart Totaal 2019* 2.435.453
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 14 Basismetalen en metaalproducten Binnenvaart Totaal 2019* 105.734
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 14 Basismetalen en metaalproducten Wegvervoer Totaal 2019* 57.090
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 14 Basismetalen en metaalproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 3.577
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 14 Basismetalen en metaalproducten Luchtvaart Totaal 2019* 6.011
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 15 Machines en elektronica Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 628.458
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 15 Machines en elektronica Zeevaart Totaal 2019* 456.787
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 15 Machines en elektronica Binnenvaart Totaal 2019* 8.033
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 15 Machines en elektronica Wegvervoer Totaal 2019* 100.198
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 15 Machines en elektronica Spoorvervoer Totaal 2019* 6.694
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 15 Machines en elektronica Luchtvaart Totaal 2019* 56.745
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 16 Transportmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.160.477
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 16 Transportmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 1.101.973
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 16 Transportmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 1.313
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 16 Transportmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 46.403
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 16 Transportmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 652
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 16 Transportmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 10.135
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 17 Textiel, leer en producten daarvan Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 91.175
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 17 Textiel, leer en producten daarvan Zeevaart Totaal 2019* 79.654
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 17 Textiel, leer en producten daarvan Binnenvaart Totaal 2019* 277
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 17 Textiel, leer en producten daarvan Wegvervoer Totaal 2019* 6.878
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 17 Textiel, leer en producten daarvan Spoorvervoer Totaal 2019* 69
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 17 Textiel, leer en producten daarvan Luchtvaart Totaal 2019* 4.297
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 4.288.516
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Zeevaart Totaal 2019* 4.245.139
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Binnenvaart Totaal 2019* 795
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Wegvervoer Totaal 2019* 38.518
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Spoorvervoer Totaal 2019* 2.187
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Luchtvaart Totaal 2019* 1.877
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 19 Afval en secundaire grondstoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.040.813
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 19 Afval en secundaire grondstoffen Zeevaart Totaal 2019* 977.346
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 19 Afval en secundaire grondstoffen Binnenvaart Totaal 2019* 34.559
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 19 Afval en secundaire grondstoffen Wegvervoer Totaal 2019* 28.637
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 19 Afval en secundaire grondstoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 60
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 19 Afval en secundaire grondstoffen Luchtvaart Totaal 2019* 212
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 20 Overige goederen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 130.505
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 20 Overige goederen Zeevaart Totaal 2019* 100.432
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 20 Overige goederen Binnenvaart Totaal 2019* 1.633
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 20 Overige goederen Wegvervoer Totaal 2019* 20.880
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 20 Overige goederen Spoorvervoer Totaal 2019* 630
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Amerika 20 Overige goederen Luchtvaart Totaal 2019* 6.930
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 82.638.585
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 76.882.462
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 1.808.017
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 3.342.494
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 171.167
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 434.304
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.930.000
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 2.478.790
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 51.069
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 330.145
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 19.659
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 50.336
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 9.815.063
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 8.750.846
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 619.584
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 378.448
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 57.260
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 8.925
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.091.127
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 1.090.003
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 193
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 61
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 870
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 44.776
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 44.463
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 19
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 157
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 137
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 90
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 57
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 18.793.138
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 18.793.095
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 12.246.494
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 12.149.115
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 51.472
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 44.769
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 284
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 807
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 279.370
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 274.105
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 4.884
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 381
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.583.668
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 1.396.248
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 148.088
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 32.520
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 5.375
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 1.437
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.027.148
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 1.861.475
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 69.060
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 88.998
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 3.220
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 4.395
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 7.685.151
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 6.964.805
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 338.743
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 348.576
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 21.608
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 11.400
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.200.456
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 1.979.947
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Binnenvaart Totaal 2019* 21.064
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Wegvervoer Totaal 2019* 167.594
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Spoorvervoer Totaal 2019* 15.337
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Luchtvaart Totaal 2019* 16.514
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 13 Kunststoffen en rubber Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 3.222.843
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 13 Kunststoffen en rubber Zeevaart Totaal 2019* 3.005.259
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 13 Kunststoffen en rubber Binnenvaart Totaal 2019* 65.616
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 13 Kunststoffen en rubber Wegvervoer Totaal 2019* 142.099
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 13 Kunststoffen en rubber Spoorvervoer Totaal 2019* 4.791
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 13 Kunststoffen en rubber Luchtvaart Totaal 2019* 5.079
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 14 Basismetalen en metaalproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 5.958.395
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 14 Basismetalen en metaalproducten Zeevaart Totaal 2019* 5.109.179
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 14 Basismetalen en metaalproducten Binnenvaart Totaal 2019* 189.902
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 14 Basismetalen en metaalproducten Wegvervoer Totaal 2019* 635.543
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 14 Basismetalen en metaalproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 9.018
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 14 Basismetalen en metaalproducten Luchtvaart Totaal 2019* 14.753
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 15 Machines en elektronica Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 7.095.561
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 15 Machines en elektronica Zeevaart Totaal 2019* 5.829.539
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 15 Machines en elektronica Binnenvaart Totaal 2019* 153.166
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 15 Machines en elektronica Wegvervoer Totaal 2019* 889.632
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 15 Machines en elektronica Spoorvervoer Totaal 2019* 15.635
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 15 Machines en elektronica Luchtvaart Totaal 2019* 207.589
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 16 Transportmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.685.213
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 16 Transportmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 1.516.296
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 16 Transportmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 47.304
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 16 Transportmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 96.731
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 16 Transportmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 12.246
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 16 Transportmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 12.636
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 17 Textiel, leer en producten daarvan Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.104.662
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 17 Textiel, leer en producten daarvan Zeevaart Totaal 2019* 1.992.395
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 17 Textiel, leer en producten daarvan Binnenvaart Totaal 2019* 14.886
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 17 Textiel, leer en producten daarvan Wegvervoer Totaal 2019* 24.528
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 17 Textiel, leer en producten daarvan Spoorvervoer Totaal 2019* 428
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 17 Textiel, leer en producten daarvan Luchtvaart Totaal 2019* 72.426
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.334.679
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Zeevaart Totaal 2019* 1.266.055
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Binnenvaart Totaal 2019* 22.702
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Wegvervoer Totaal 2019* 37.284
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Spoorvervoer Totaal 2019* 3.100
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Luchtvaart Totaal 2019* 5.539
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 19 Afval en secundaire grondstoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 590.193
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 19 Afval en secundaire grondstoffen Zeevaart Totaal 2019* 575.354
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 19 Afval en secundaire grondstoffen Binnenvaart Totaal 2019* 3.310
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 19 Afval en secundaire grondstoffen Wegvervoer Totaal 2019* 9.813
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 19 Afval en secundaire grondstoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 1.420
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 19 Afval en secundaire grondstoffen Luchtvaart Totaal 2019* 296
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 20 Overige goederen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.950.559
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 20 Overige goederen Zeevaart Totaal 2019* 1.805.494
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 20 Overige goederen Binnenvaart Totaal 2019* 11.840
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 20 Overige goederen Wegvervoer Totaal 2019* 110.654
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 20 Overige goederen Spoorvervoer Totaal 2019* 917
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Azië 20 Overige goederen Luchtvaart Totaal 2019* 21.655
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 12.413.162
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 12.053.918
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 100.106
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 258.902
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 83
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 135
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 815.416
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 730.778
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 40.995
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 43.638
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 2
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 3
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.507.166
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 1.424.425
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 43.626
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 39.111
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 4
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 6.572.234
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 6.571.857
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 18
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 317
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 43
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 87
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 3
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 79
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 5
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 13
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 9
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 12
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 6
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.092
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 1.076
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 6
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 3
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 639.931
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 626.034
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 13.643
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 248
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 5
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.436.362
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 2.436.249
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 2
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 104
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 2
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 4
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 597
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 533
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 9
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 32
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 9
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 14
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 105.489
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 83.138
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 1.649
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 20.692
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 4
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 3
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 36.489
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 28.136
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Binnenvaart Totaal 2019* 3
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Wegvervoer Totaal 2019* 8.344
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Spoorvervoer Totaal 2019* 3
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Luchtvaart Totaal 2019* 4
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 13 Kunststoffen en rubber Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 7.417
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 13 Kunststoffen en rubber Zeevaart Totaal 2019* 4.835
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 13 Kunststoffen en rubber Binnenvaart Totaal 2019* 43
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 13 Kunststoffen en rubber Wegvervoer Totaal 2019* 2.533
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 13 Kunststoffen en rubber Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 13 Kunststoffen en rubber Luchtvaart Totaal 2019* 5
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 14 Basismetalen en metaalproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 81.625
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 14 Basismetalen en metaalproducten Zeevaart Totaal 2019* 73.913
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 14 Basismetalen en metaalproducten Binnenvaart Totaal 2019* 15
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 14 Basismetalen en metaalproducten Wegvervoer Totaal 2019* 7.692
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 14 Basismetalen en metaalproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 5
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 14 Basismetalen en metaalproducten Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 15 Machines en elektronica Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 40.992
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 15 Machines en elektronica Zeevaart Totaal 2019* 36.496
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 15 Machines en elektronica Binnenvaart Totaal 2019* 65
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 15 Machines en elektronica Wegvervoer Totaal 2019* 4.429
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 15 Machines en elektronica Spoorvervoer Totaal 2019* 1
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 15 Machines en elektronica Luchtvaart Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 16 Transportmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.579
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 16 Transportmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 1.069
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 16 Transportmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 4
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 16 Transportmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 501
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 16 Transportmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 16 Transportmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 5
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 17 Textiel, leer en producten daarvan Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 924
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 17 Textiel, leer en producten daarvan Zeevaart Totaal 2019* 838
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 17 Textiel, leer en producten daarvan Binnenvaart Totaal 2019* 11
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 17 Textiel, leer en producten daarvan Wegvervoer Totaal 2019* 67
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 17 Textiel, leer en producten daarvan Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 17 Textiel, leer en producten daarvan Luchtvaart Totaal 2019* 8
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 140.946
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Zeevaart Totaal 2019* 10.905
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Binnenvaart Totaal 2019* 7
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Wegvervoer Totaal 2019* 130.017
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Spoorvervoer Totaal 2019* 8
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Luchtvaart Totaal 2019* 8
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 19 Afval en secundaire grondstoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 21.168
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 19 Afval en secundaire grondstoffen Zeevaart Totaal 2019* 20.511
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 19 Afval en secundaire grondstoffen Binnenvaart Totaal 2019* 8
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 19 Afval en secundaire grondstoffen Wegvervoer Totaal 2019* 635
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 19 Afval en secundaire grondstoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 6
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 19 Afval en secundaire grondstoffen Luchtvaart Totaal 2019* 8
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 20 Overige goederen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 3.626
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 20 Overige goederen Zeevaart Totaal 2019* 3.121
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 20 Overige goederen Binnenvaart Totaal 2019* 6
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 20 Overige goederen Wegvervoer Totaal 2019* 447
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 20 Overige goederen Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Oceanië 20 Overige goederen Luchtvaart Totaal 2019* 53
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 559.514.411
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 204.828.985
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 125.234.468
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 107.281.041
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 24.576.180
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 855.765
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 29.834.954
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 6.311.359
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 2.529.625
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 20.315.586
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 571.640
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 106.743
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 58.523.153
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 24.339.459
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 7.307.878
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 26.129.991
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 672.608
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 68.940
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 35.171.165
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 4.504.899
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 22.291.636
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 146.827
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 8.227.802
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.123.294
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 808.590
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 1.078.258
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 233.635
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 2.811
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 27.365.026
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 133.389
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 18.563
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 55.591.469
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 1.068.224
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 381
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 1.359
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 115.305.226
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 74.490.098
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 26.356.468
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 1.214.833
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 550.886
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 1.880
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 28.702.396
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 2.231.695
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 21.049.467
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 89.948
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 5.331.264
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 22
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 25.151.776
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 5.941.903
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 14.912.588
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 4.077.343
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 219.922
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 20
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 9.921.961
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 2.614.068
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 530.081
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 6.646.286
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 123.833
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 7.694
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 68.078.510
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 32.632.356
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 16.661.861
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 12.093.343
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 4.351.527
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 31.367
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 5.248.977
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 3.204.578
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Binnenvaart Totaal 2019* 316.224
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Wegvervoer Totaal 2019* 1.455.825
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Spoorvervoer Totaal 2019* 203.543
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Luchtvaart Totaal 2019* 68.808
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 9.664.942
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Zeevaart Totaal 2019* 4.861.720
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Binnenvaart Totaal 2019* 1.191.046
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Wegvervoer Totaal 2019* 3.394.105
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Spoorvervoer Totaal 2019* 201.029
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 13 Kunststoffen en rubber Luchtvaart Totaal 2019* 17.042
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 27.599.790
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Zeevaart Totaal 2019* 12.618.289
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Binnenvaart Totaal 2019* 4.333.636
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Wegvervoer Totaal 2019* 8.574.883
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 2.036.331
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 14 Basismetalen en metaalproducten Luchtvaart Totaal 2019* 36.651
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 11.757.968
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Zeevaart Totaal 2019* 3.994.018
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Binnenvaart Totaal 2019* 1.109.027
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Wegvervoer Totaal 2019* 5.657.574
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Spoorvervoer Totaal 2019* 628.143
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 15 Machines en elektronica Luchtvaart Totaal 2019* 369.205
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 8.245.497
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 2.455.863
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 1.596.112
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 3.416.463
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 735.195
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 16 Transportmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 41.864
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.856.959
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Zeevaart Totaal 2019* 1.268.473
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Binnenvaart Totaal 2019* 286.915
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Wegvervoer Totaal 2019* 1.185.776
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Spoorvervoer Totaal 2019* 56.200
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 17 Textiel, leer en producten daarvan Luchtvaart Totaal 2019* 59.595
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 21.093.850
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Zeevaart Totaal 2019* 11.306.072
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Binnenvaart Totaal 2019* 2.303.501
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Wegvervoer Totaal 2019* 7.116.685
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Spoorvervoer Totaal 2019* 359.253
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 18 Hout, pulp, papier, hout- en papierwa Luchtvaart Totaal 2019* 8.340
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 13.540.963
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Zeevaart Totaal 2019* 8.941.011
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Binnenvaart Totaal 2019* 1.167.325
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Wegvervoer Totaal 2019* 3.229.859
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 202.472
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 19 Afval en secundaire grondstoffen Luchtvaart Totaal 2019* 296
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 3.736.535
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Zeevaart Totaal 2019* 1.102.921
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Binnenvaart Totaal 2019* 212.438
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Wegvervoer Totaal 2019* 2.283.515
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Spoorvervoer Totaal 2019* 100.363
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen 20 Overige goederen Luchtvaart Totaal 2019* 37.298
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 410.757.151
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Zeevaart Totaal 2019* 62.839.706
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Binnenvaart Totaal 2019* 121.959.706
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Wegvervoer Totaal 2019* 104.735.752
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Spoorvervoer Totaal 2019* 24.404.142
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) Totaal goederengroepen Luchtvaart Totaal 2019* 79.872
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 24.481.318
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Zeevaart Totaal 2019* 1.383.647
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Binnenvaart Totaal 2019* 2.528.299
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Wegvervoer Totaal 2019* 20.010.557
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 554.558
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten Luchtvaart Totaal 2019* 4.257
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 42.050.309
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Zeevaart Totaal 2019* 8.976.684
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Binnenvaart Totaal 2019* 7.148.774
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Wegvervoer Totaal 2019* 25.293.839
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Spoorvervoer Totaal 2019* 621.224
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 02 Voedings- en genotmiddelen Luchtvaart Totaal 2019* 5.511
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 33.735.046
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Zeevaart Totaal 2019* 3.086.957
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Binnenvaart Totaal 2019* 22.274.309
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Wegvervoer Totaal 2019* 146.827
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Spoorvervoer Totaal 2019* 8.226.953
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 03 Steenkool en bruinkool Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 1.883.344
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Zeevaart Totaal 2019* 568.656
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Binnenvaart Totaal 2019* 1.078.258
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Wegvervoer Totaal 2019* 233.619
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Spoorvervoer Totaal 2019* 2.811
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 04 Cokes Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 27.350.537
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Zeevaart Totaal 2019* 118.900
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Binnenvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Wegvervoer Totaal 2019* 18.563
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Spoorvervoer Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 05 Aardgas Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 55.300.278
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Zeevaart Totaal 2019* 777.033
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Binnenvaart Totaal 2019* 381
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Wegvervoer Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Spoorvervoer Totaal 2019* 1.359
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 06 Ruwe aardolie Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 51.942.372
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Zeevaart Totaal 2019* 12.068.387
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Binnenvaart Totaal 2019* 25.458.516
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Wegvervoer Totaal 2019* 1.174.664
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Spoorvervoer Totaal 2019* 549.591
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 07 Aardolieproducten Luchtvaart Totaal 2019* 154
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 28.264.631
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Zeevaart Totaal 2019* 1.794.968
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Binnenvaart Totaal 2019* 21.049.467
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Wegvervoer Totaal 2019* 88.932
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Spoorvervoer Totaal 2019* 5.331.264
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 08 Ertsen Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 22.382.654
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Zeevaart Totaal 2019* 3.202.394
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Binnenvaart Totaal 2019* 14.912.548
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Wegvervoer Totaal 2019* 4.050.215
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Spoorvervoer Totaal 2019* 217.498
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 09 Zout, zand, grind en klei Luchtvaart Totaal 2019* 0
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 8.715.474
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Zeevaart Totaal 2019* 1.461.533
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Binnenvaart Totaal 2019* 528.683
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Wegvervoer Totaal 2019* 6.602.071
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Spoorvervoer Totaal 2019* 122.554
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 10 Overige minerale producten Luchtvaart Totaal 2019* 633
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 41.032.625
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Zeevaart Totaal 2019* 7.550.914
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Binnenvaart Totaal 2019* 14.946.878
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Wegvervoer Totaal 2019* 11.891.689
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Spoorvervoer Totaal 2019* 4.331.324
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 11 Chemische en kunstmeststoffen Luchtvaart Totaal 2019* 3.764
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2019* 2.596.831
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Europa (exclusief Nederland) 12 Farmaceutica, chemische specialiteit Zeevaart Totaal 2019* 751.169
Uitgaand transport; totaal