Meer dan 600 miljard kilo aan goederen aangevoerd

© ANP
In 2017 ontving Nederland voor het eerst meer dan 600 miljard kilo brutogewicht aan goederen uit het buitenland. Ten opzichte van 2016 groeide de aanvoer van goederen met 2 procent. Daarmee kwam het goederengewicht dat Nederland wordt binnengebracht voor het eerst boven het niveau van voor de economische crisis van 2009. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers en onderzoek naar de ontwikkeling van de goederenstromen in de periode 2007-2017.

Ongeveer de helft van deze aangevoerde goederen werd doorgevoerd of wederuitgevoerd. Goederen die worden doorgevoerd blijven in buitenlandse handen, maar worden overgeslagen tussen vervoermiddelen binnen Nederland of (tijdelijk) opgeslagen in Nederland. Bij wederuitvoer worden goederen tijdelijk Nederlands eigendom en wordt er vaak nog een minimale bewerking gedaan voordat ze weer worden uitgevoerd. De wederuitvoer is onderdeel van de in- en uitvoer, de doorvoer niet.

Naast de wederuitvoer en doorvoer ging 226 miljard kilo aan Nederlands product de grens over. In totaal ging 545 miljard kilo aan goederen naar het buitenland, nagenoeg evenveel als in 2016.

Infographic, Brutogewicht van de internationale goederenstromen, 2017

De som van invoer voor binnenlands gebruik, wederuitvoer en doorvoer verschilt enigszins van het inkomend transport. Ook de uitgaande kant is er een klein verschil. Dit komt doordat het inkomende en het uitgaande transport van goederen die niet voor de handel zijn bestemd niet als aparte stromen in de figuur zijn weergegeven.

Meer chemische producten aangevoerd

In 2017 werd 66 miljard kilo aan chemische goederen aangevoerd naar Nederland, ruim 11 procent meer dan in 2016. Aan landbouw- en voedingsproducten, levende dieren en veevoeder werd ruim 9 procent meer gewicht aangevoerd. De aanvoer van voertuigen, machines en stukgoederen nam met 7 procent toe. Ook werden meer ertsen, metalen en ruwe mineralen aangevoerd. Fossiele brandstoffen, in gewicht veruit de grootste goederengroep in de aanvoer, werden juist minder aangevoerd in 2017.

Brutogewicht inkomend transport
 2017 (mld kg)2016 (mld kg)
Fossiele brandstoffen267,2274,5
Landbouw-, voedingsproducten,
levende dieren en veevoeder
95,687,6
Chemische producten
en meststoffen
71,965,3
Ertsen en metalen64,161,7
Voertuigen, machines
en stukgoederen
53,650,0
Ruwe mineralen51,951,1

Gewicht aangevoerde goederen stijgt 3 procent tussen 2007 en 2017

De aanvoer van goederen naar Nederland is in gewicht gemeten met 3 procent gestegen tussen 2007 en 2017. Dat de aanvoer relatief licht gestegen is in deze periode komt mede door de economische crisis. In 2009 daalde de goederenaanvoer in één jaar met 12 procent. Ten opzichte van 2007 werden in 2017 minder ruwe mineralen, ertsen en metalen aangevoerd en meer fossiele brandstoffen. De afvoer van goederen uit Nederland steeg 11 procent in gewicht tussen 2007 en 2017.

Het artikel “Internationale goederenstromen” bevat een uitgebreide analyse van de goederenstromen naar, door en vanuit Nederland in de periode 2007-2017. Zowel herkomst en bestemming van de goederenstromen als de gebruikte vervoerwijzen komen aan bod. Het artikel gaat ook in op de ontwikkelingen in de waarde van deze goederenstromen.

Brutogewicht van inkomend en uitgaand transport
JaarBrutogewicht inkomend transport (mld kg)Brutogewicht uitgaand transport (mld kg)
2007586,6492,0
2008594,7496,5
2009524,5454,6
2010570,5496,6
2011573,2505,1
2012567,7503,3
2013564,9532,5
2014577,2541,4
2015591,2542,4
2016590,1545,1
2017604,4544,5