Zoekresultaten

77 resultaten voor keyword:Rusland
77 resultaten voor keyword:Rusland

Pagina 1 van 4

Immigratie uit de voormalige Sovjet-Unie sterk toegenomen

Op 1 januari 2012 woonden 65 duizend personen van Sovjet-origine in Nederland. Onder hen bevonden zich 16 duizend kinderen die in Nederland zijn geboren. Daarnaast zijn er 49 duizend Sovjetburgers...

Artikelen

Appelexport licht gedaald

In 2009 heeft Nederland 434 miljoen kilo appels uitgevoerd. Dit is 5 procent minder dan in 2008. Deze daling zet zich voort in het eerste halfjaar van 2010. In deze periode bedroeg de appelexport 233...

Artikelen

Boycot kost Nederland minstens 300 miljoen euro

De exportwaarde van de boycotgoederen naar Rusland bedroeg ruim 500 miljoen euro in 2013. Nederland verdiende ongeveer 300 miljoen euro aan deze export en er waren ongeveer 5 duizend banen aan...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Belang eurozone als handelspartner Griekenland veert op

Het belang van de eurozone als handelspartner van Griekenland is in 2015 sterk toegenomen, na jaren van afname of lichte groei. Zo heeft euroland Duitsland Rusland ingehaald als belangrijkste...

Artikelen

Importafhankelijkheid van China, Rusland en de VS

Dit onderzoek beschrijft naar aanleiding van aanhoudende geopolitieke spanningen in de wereldeconomie hoe Nederland, in het bijzonder het Nederlandse bedrijfsleven, afhankelijk is van producten uit...

Cijfers

Aantal asielverzoeken in Nederland neemt sterker toe dan in EU

Het aantal asielverzoeken in Nederland is in 2008 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Deze toename is veel groter dan in de hele Europese Unie, waar het aantal asielverzoeken met 6...

Artikelen

Exportwaarde grootste exportbestemmingen van Nederland, 2012

Exportwaarde belangrijkste 25 exportlanden van Nederland in 2012 en de ontwikkeling hiervan ten opzichte van 2011.

Cijfers

Handelsrelatie Rusland - Oekraïne gedaald naar dieptepunt

Rusland exporteerde vorig jaar bijna 60 procent minder naar Oekraïne. Omgekeerd daalde de export van Oekraïne naar Rusland met 35 procent.

Artikelen

Bijna 4 duizend bedrijven exporteren naar Rusland

In 2013 waren er in het Nederlandse bedrijfsleven bijna 4 duizend bedrijven die goederen naar Rusland exporteerden.

Artikelen
Artikelen

Export geboycotte voedingsproducten naar Rusland vrijwel opgedroogd

Nadat de handelsbeperkingen tussen Rusland en de EU van kracht werden is de Nederlandse exportwaarde van geboycotte voedingsproducten naar Rusland met bijna de helft afgenomen. Daarnaast werden...

Artikelen

Boycot raakt exporteurs nauwelijks

Van de bijna 4 duizend bedrijven die in 2013 goederen exporteerden naar Rusland, wordt ongeveer 10 procent direct geraakt door de Russische goederenboycot. Het gaat hierbij vooral om de groothandel...

Artikelen

Sterke afname handel met Libië

Van de 22 leden van de Arabische Liga is de Nederlandse handel met Libië veruit het sterkst afgenomen.

Artikelen

Steeds meer bloembollen naar Oost-Europa

Nederland exporteert steeds meer bloembollen naar Oost-Europa. In 2008 zijn bijna 450 miljoen bloembollen naar Oost-Europese landen uitgevoerd.

Artikelen

Export naar Rusland neemt toe

In de eerste 7 maanden van 2017 werd voor bijna 3,2 miljard euro uitgevoerd naar Rusland

Artikelen
Artikelen

Exportwaarde bloemen en planten 7 procent lager

In het eerste halfjaar van 2009 bedroeg de exportwaarde van bloemen- en planten 4 miljard euro. Dit is 7 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Boycot raakt direct slechts 0,1 procent van de Nederlandse goederenexport

De Russische boycot van agrarische producten betreft slechts 0,1 procent van de totale Nederlandse goederenexport. Dit gaat wel voornamelijk om uitvoer van eigen makelij waar we relatief veel aan...

Artikelen