Productie groene stroom met 40 procent gestegen

Op het dak van een stal van een boerederij worden zonnepanelen gelegd
© Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn
De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 40 procent gestegen. Van het Nederlandse elektriciteitsverbruik kwam vorig jaar iets meer dan een kwart uit hernieuwbare bronnen van eigen bodem. Een jaar eerder was dat nog 18 procent. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit.

Productie hernieuwbare elektriciteit
JaartalWindenergie (mld kWh)Biomassa (mld kWh)Zonnestroom (mld kWh)Waterkracht (mld kWh)
20104,507,060,060,10
20114,737,060,100,10
20124,947,230,190,10
20135,376,000,410,10
20145,815,100,730,10
20156,925,031,110,10
20168,365,011,600,10
20179,644,732,210,09
201810,034,703,710,09
201910,776,015,340,09
2020*13,909,317,990,09
*Voorlopige cijfers.

In 2020 bedroeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 31 miljard kilowattuur (kWh). Het jaar daarvoor was dit nog 22 miljard kWh.

Van de totaal geproduceerde hernieuwbare elektriciteit werd met windmolens het grootste deel opgewekt, 45 procent, met biomassa 29 procent en met zonnepanelen 26 procent.

Sterke stijging productie hernieuwbare elektriciteit uit zonnepanelen

De productie van stroom uit zonnepanelen is in 2020 met meer dan de helft toegenomen, van 5,3 miljard kWh in 2019 naar 8,1 miljard kWh vorig jaar. De stijging houdt direct verband met de forse toename van de opgestelde capaciteit. Het totale vermogen van zonnepanelen is in 2020 met ruim 3 duizend megawatt gegroeid en werd eind vorig jaar geraamd op iets meer dan 10 duizend megawatt.

Vermogen zonnepanelen
JaartalVermogen zonnepanelen eind verslagjaar (1 000 MW)
20100,09
20110,15
20120,29
20130,65
20141,01
20151,53
20162,14
20172,91
20184,61
20197,18
2020*10,21
* Voorlopige cijfers.

Forse groei van windenergie op zee en land

De productie van elektriciteit uit windenergie steeg in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 29 procent (3,1 miljard kWh) naar 13,9 miljard kWh. De stijging hangt samen me de uitbreiding van het windmolenpark. Door twee nieuwe, grote parken voor de Zeeuwse kust bij Borssele steeg het opgestelde vermogen op zee van ongeveer duizend megawatt eind 2019 naar 2 500 megawatt een jaar later. Op land nam het windmolenpark toe met bijna 600 megawatt naar 4 100 megawatt eind 2020.

Capaciteit windmolens
JaartalOp land (1 000 MW)Op zee (1 000 MW)
20102,010,23
20112,090,23
20122,200,23
20132,490,23
20142,640,23
20153,030,36
20163,300,96
20173,240,96
20183,440,96
20193,530,96
2020*4,122,46
*Voorlopige cijfers.

Veel meer stroom uit biomassa

De productie van elektriciteit uit biomassa groeide van 6,0 miljard kWh in 2019 naar 9,0 miljard kWh in 2020, een stijging van 49 procent. Elektriciteit uit biomassa wordt gemaakt door afvalverbrandingsinstallaties door het (mee)stoken van biomassa in kolencentrales en in warmtekrachtinstallaties en door installaties op biogas.