Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021

Aardolieproducten Perioden Aanbod van aardolieproducten Bunkers (mln kg)
Vliegtuigkerosine 1990 1.480
Vliegtuigkerosine 1991 1.575
Vliegtuigkerosine 1992 1.838
Vliegtuigkerosine 1993 2.012
Vliegtuigkerosine 1994 2.118
Vliegtuigkerosine 1995 2.443
Vliegtuigkerosine 1996 2.624
Vliegtuigkerosine 1997 2.831
Vliegtuigkerosine 1998 2.992
Vliegtuigkerosine 1999 3.178
Vliegtuigkerosine 2000 3.176
Vliegtuigkerosine 2001 3.093
Vliegtuigkerosine 2002 3.227
Vliegtuigkerosine 2003 3.182
Vliegtuigkerosine 2004 3.409
Vliegtuigkerosine 2005 3.510
Vliegtuigkerosine 2006 3.558
Vliegtuigkerosine 2007 3.580
Vliegtuigkerosine 2008 3.629
Vliegtuigkerosine 2009 3.363
Vliegtuigkerosine 2010 3.282
Vliegtuigkerosine 2011 3.416
Vliegtuigkerosine 2012 3.283
Vliegtuigkerosine 2013 3.354
Vliegtuigkerosine 2014 3.481
Vliegtuigkerosine 2015 3.657
Vliegtuigkerosine 2016 3.753
Vliegtuigkerosine 2017 3.863
Vliegtuigkerosine 2018 3.909
Vliegtuigkerosine 2019* 3.823
Vliegtuigkerosine 2020* 2.132
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardolieproducten weer in balansvorm. Aardolieproducten zijn onder andere de brandstoffen lpg, motorbenzine en dieselolie. De balans bevat zowel de producten bestemd voor verwerking of verbruik in Nederland als die bestemd voor doorvoer.

De berekening van het aanbod is als volgt: productie plus invoer minus uitvoer minus bunkers plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid aardolieproducten die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Het verbruik bestaat zowel uit de component verbruik als grondstof voor omzetting in andere olieproducten als de component finaal verbruik en andere omzetting (verbruik van olieproducten voor omzetting in andere energiedragers zoals elektriciteit).

Vanaf het jaar 1990 wordt het verbruik in deze tabel nader uitgesplitst naar verbruik als grondstof voor omzetting in andere aardolieproducten en als finaal verbruik (waarna geen andere energiedragers resteren). Voor 1990 werd alleen het verbruik als grondstof voor omzetting onderscheiden.

Tevens wordt de begin- en eindvoorraad van aardolieproducten gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1946

Status van de cijfers:

De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2018 en nader voorlopig vanaf januari 2019.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijziging per 30 juli 2021
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel ‘Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik’. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aanbod van aardolieproducten
De hoeveelheid aardolieproducten die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland. De volgende posten tellen hierbij mee: productie plus invoer minus uitvoer minus bunkers plus voorraadmutatie.
Bunkers
De levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De post bunkers wordt in de energiebalans gezien als een vorm van uitvoer. De brandstof komt namelijk niet beschikbaar voor verbruik in Nederland. Bunkers voor de luchtvaart worden onderscheiden vanaf 1978. Voor 1978 zijn de vliegtuigbunkers inbegrepen bij het finaal verbruik.