Internationaal goederenvervoer binnenvaart neemt af

Een binnenvaartschip passeert de nevengeul in de waal ter hoogte van Nijmegen .
© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
In 2020 heeft de binnenvaart 349 miljoen ton goederen vervoerd. Dat is 2,3 procent minder dan in het jaar daarvoor. Deze daling kwam geheel door het internationaal vervoerde gewicht, dat met 4,1 procent daalde. Het binnenlands vervoerd gewicht door binnenvaartschepen nam licht toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het internationaal vervoerde gewicht door binnenvaartschepen daalde in 2020 vooral bij het transport van droge bulk, zoals kolen en ijzererts (8,6 procent). Het internationale vervoer van natte bulkgoederen nam met 1,7 procent toe. De daling van het internationaal vervoerde gewicht werd veroorzaakt door afgenomen afvoer en doorvoer, de aanvoer vanuit het buitenland nam wel toe.

Vervoerd gewicht binnenvaart, 2020
vervoerstroomVervoerd gewicht (% verandering t.o.v. 2019)
Binnenlands1,5
Aanvoer1,7
Afvoer-6,5
Doorvoer-6,5

Goederenvervoer binnenvaart naar buitenland gedaald

Binnenvaartschepen vervoerden in 2020 bijna 116 miljoen ton vanuit ons land naar een buitenlandse bestemming. Dit is een daling van 6,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Vooral naar Duitsland, de belangrijkste buitenlandse bestemming van binnenvaartschepen, werd minder vervoerd. Naar België, de tweede buitenlandse bestemming, steeg het vervoerd gewicht met 6,1 procent.

Minder kolen en metaalerts naar Duitsland

De afvoer van goederen vanuit Nederland naar Duitsland daalde in 2020 met 14,3 procent naar 61 miljoen ton. Er werd vooral minder kolen en metaalerts door de binnenvaart naar Duitsland vervoerd: het transport van kolen daalde met bijna 19,5 procent, de hoeveelheid metaalerts lag 12,7 procent lager dan in 2019. Het vervoer van kolen naar Duitsland door binnenvaartschepen neemt al jaren af. Vanaf 2013 nam het vervoer van kolen vanuit ons land naar Duitsland met 44,9 procent af, tot 16 miljoen ton in 2020.

Vervoerd gewicht binnenvaart van Nederland naar Duitsland
Goederen2020 (mln ton)2019 (mln ton)
Metaalertsen en andere
delfstoffen
20,123,0
Steenkool en bruinkool,
ruwe aardolie en aardgas
15,519,3
Cokes en geraffineerde
aardolieproducten
7,19,0
Chemische producten5,45,6
Overig12,213,3

Totale overslag in Rotterdamse havengebied neemt af

In 2020 was van alle in Nederland op binnenvaartschepen geladen en geloste goederen 49,1 procent afkomstig uit het Rotterdamse havengebied. De totale overslag van goederen door binnenvaartschepen in het Rotterdamse havengebied daalde tot 150 miljoen ton, 0,9 procent minder dan een jaar eerder. De afvoer vanuit Rotterdam (binnen Nederland en naar het buitenland) nam met 4,7 procent af ten opzichte van 2019. De hoeveelheid goederen die door binnenvaartschepen naar Rotterdam werd vervoerd nam toe met 8,3 procent.

Vervoerd gewicht binnenvaart Nederlandse havens, 2020
Havengewicht
Rotterdam150,1
Amsterdam52,7
Vlissingen16,9
Overige havens86,2