Overslag

De overslag omvat de som van het geladen en geloste gewicht.