Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort, 2007-2021

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort, 2007-2021

Vervoerstromen Goederensoort Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometer (mln tonkm) Vervoerde containers (1 000 teu)
Totaal Totaal 2010 346.901 46.592 4.321
Totaal Totaal 2011 351.783 47.303 4.527
Totaal Totaal 2012 350.069 47.520 4.745
Totaal Totaal 2013 356.062 48.600 4.914
Totaal Totaal 2014 366.627 49.413 5.295
Totaal Totaal 2015 359.897 48.535 5.260
Totaal Totaal 2016 361.365 48.799 5.267
Totaal Totaal 2017 365.697 48.998 5.497
Totaal Totaal 2018 357.281 46.892 5.299
Totaal Totaal 2019** 357.069 46.993 5.284
Totaal Totaal 2020* 349.006 45.184 5.357
Totaal Totaal 2021* 369.142 47.394 5.616
Binnenlands Totaal 2010 103.328 11.791 1.520
Binnenlands Totaal 2011 105.603 12.225 1.583
Binnenlands Totaal 2012 101.670 11.970 1.664
Binnenlands Totaal 2013 103.715 12.410 1.749
Binnenlands Totaal 2014 111.807 12.814 1.902
Binnenlands Totaal 2015 112.368 13.034 1.952
Binnenlands Totaal 2016 114.129 13.355 2.002
Binnenlands Totaal 2017 113.542 13.097 2.104
Binnenlands Totaal 2018 120.984 13.445 2.185
Binnenlands Totaal 2019** 119.026 13.324 2.371
Binnenlands Totaal 2020* 120.772 13.154 2.524
Binnenlands Totaal 2021* 123.970 13.376 2.685
Aanvoer Totaal 2010 65.645 8.758 986
Aanvoer Totaal 2011 66.346 8.791 960
Aanvoer Totaal 2012 68.529 9.093 964
Aanvoer Totaal 2013 65.008 8.662 912
Aanvoer Totaal 2014 66.128 8.851 960
Aanvoer Totaal 2015 64.286 8.632 949
Aanvoer Totaal 2016 66.261 8.885 885
Aanvoer Totaal 2017 69.130 9.259 940
Aanvoer Totaal 2018 65.487 8.760 829
Aanvoer Totaal 2019** 68.252 9.021 860
Aanvoer Totaal 2020* 69.427 9.047 895
Aanvoer Totaal 2021* 71.412 9.281 933
Afvoer Totaal 2010 133.343 18.475 1.112
Afvoer Totaal 2011 134.339 18.506 1.154
Afvoer Totaal 2012 131.452 18.115 1.150
Afvoer Totaal 2013 137.879 18.993 1.193
Afvoer Totaal 2014 139.748 19.342 1.258
Afvoer Totaal 2015 137.114 18.906 1.198
Afvoer Totaal 2016 130.644 17.910 1.147
Afvoer Totaal 2017 131.295 17.855 1.252
Afvoer Totaal 2018 124.608 16.920 1.272
Afvoer Totaal 2019** 123.630 16.794 1.219
Afvoer Totaal 2020* 115.646 15.623 1.224
Afvoer Totaal 2021* 128.858 17.126 1.308
Doorvoer Totaal 2010 44.585 7.568 703
Doorvoer Totaal 2011 45.496 7.782 829
Doorvoer Totaal 2012 48.418 8.343 968
Doorvoer Totaal 2013 49.460 8.535 1.060
Doorvoer Totaal 2014 48.944 8.405 1.174
Doorvoer Totaal 2015 46.129 7.964 1.161
Doorvoer Totaal 2016 50.332 8.650 1.233
Doorvoer Totaal 2017 51.730 8.788 1.200
Doorvoer Totaal 2018 46.202 7.767 1.013
Doorvoer Totaal 2019** 46.161 7.854 834
Doorvoer Totaal 2020* 43.160 7.360 715
Doorvoer Totaal 2021* 44.901 7.610 689
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van binnenvaartschepen over het Nederlandse grondgebied. Het betreft het totaal van het binnenlands vervoer, aan-, af- en doorvoer. De tabel bevat vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers en containereenheden. Deze worden uitgesplitst naar vervoersstroom en goederensoort.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 april 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.
Vervoerde containers
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)

Een statistische eenheid die op een ISO-container met een lengte van 20 voet (6,10 m) gebaseerd is. Deze eenheid wordt gebruikt als een standaardmaat voor containers van verschillende capaciteit en voor het beschrijven van de capaciteit van containerschepen of -terminals.

Eén ISO-container van 20 voet (6,10 m) is gelijk aan 1 TEU.
Eén ISO-container van 40 voet is gelijk aan 2 TEU's.
Eén container van meer dan 20 en minder dan 40 voet is gelijk aan 1,50 TEU.
Eén container van meer dan 40 voet is gelijk aan 2,25 TEU's.