Meeroken (blootgesteld aan tabaksrook)

Meeroken, ook wel passief roken genoemd, is het blootgesteld worden aan tabaksrook uit de omgeving. Bij dit onderwerp gaat het om meeroken in een binnensituatie onder mensen die zelf niet roken. Aan deze mensen werd de vraag gesteld ‘Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen?’ De antwoordopties hierbij waren: ‘1. Nooit of bijna nooit 2. Minder dan één keer per week 3. Minstens één keer per week, maar niet iedere dag 4. Elke dag, minder dan één uur per dag 5. Elke dag, één uur of meer per dag’. Op basis van deze vraag werd de volgende indeling gemaakt:
• (Bijna) nooit
Percentage mensen dat nooit of bijna nooit antwoordt op de vraag Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen? Deze vraag is vanaf 2019 opgenomen in de vragenlijst.
• Niet dagelijks
Percentage mensen dat Minder dan één keer per week of Minstens één keer per week maar niet iedere dag antwoordt op de vraag Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen? Deze vraag is vanaf 2019 opgenomen in de vragenlijst.
• Dagelijks, minder dan een uur
Percentage mensen dat Elke dag, minder dan één uur per dag antwoordt op de vraag Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen? Deze vraag is vanaf 2019 opgenomen in de vragenlijst.
• Dagelijks, een uur of meer
Percentage mensen dat Elke dag, één uur of meer per dag antwoordt op de vraag Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen? Deze vraag is vanaf 2019 opgenomen in de vragenlijst.