Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Kenmerken personen Marges Perioden Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rookstatus Rokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rokers Dagelijkse rokers onder bevolking (%) Meeroken onder niet-rokers Meeroken onder niet-rokers (Bijna) nooit (%) Meeroken onder niet-rokers Meeroken onder niet-rokers Niet dagelijks (%) Meeroken onder niet-rokers Meeroken onder niet-rokers Dagelijks, minder dan een uur (%) Meeroken onder niet-rokers Meeroken onder niet-rokers Dagelijks, een uur of meer (%) Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder Drinkers Zware drinkers onder bevolking (%) Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder Drinkers Overmatige drinkers onder bevolking (%) Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder Richtlijn alcoholgebruik, 12 jr of ouder (%) Lengte en gewicht Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Overgewicht (%) Lengte en gewicht Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Mate van overgewicht Ernstig overgewicht (%)
Totaal personen Waarde 2019 20,4 14,8 77,3 18,2 2,9 1,6 8,1 7,9 43,4 44,1 12,7
Totaal personen Waarde 2020 18,9 13,9 80,6 15,2 2,7 1,5 7,4 6,6 46,6 44,4 12,1
Geslacht: Mannen Waarde 2019 23,7 17,0 75,1 20,0 3,4 1,5 8,8 9,8 33,1 48,1 11,3
Geslacht: Mannen Waarde 2020 21,2 15,1 79,0 16,8 2,9 1,3 8,3 7,7 36,4 47,2 10,7
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 17,1 12,7 79,4 16,5 2,5 1,6 7,4 6,1 53,6 40,1 14,0
Geslacht: Vrouwen Waarde 2020 16,6 12,6 82,2 13,6 2,5 1,7 6,5 5,4 56,6 41,6 13,4
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2019 21,7 15,9 75,0 20,1 3,2 1,7 8,5 8,5 41,5 50,1 14,7
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2020 20,2 14,9 79,1 16,5 2,8 1,7 7,7 6,9 44,4 50,0 13,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 11 maart 2021
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart 2022 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2021.

Toelichting onderwerpen

Rookgedrag, 12 jaar of ouder
De vragen over rookgedrag worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.
Rookstatus
Rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens?
Van 2014 tot en met 2017 was de inleidende tekst voor deze vraag: Nu volgen enkele vragen over roken. Vanaf 2018 werd deze tekst vervangen door: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret.
Rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens?
Van 2014 tot en met 2017 was de inleidende tekst voor deze vraag: Nu volgen enkele vragen over roken. In 2018 werd deze tekst vervangen door: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret. Vanaf 2020 is deze tekst gewijzigd in: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret of een apparaat waarin tabak wordt verhit (heatstick, heat-not-burn), zoals de IQOS.
Dagelijkse rokers onder bevolking
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u elke dag?
Meeroken onder niet-rokers
Meeroken, ook wel passief roken genoemd, is het blootgesteld worden aan tabaksrook uit de omgeving. Bij dit onderwerp gaat het om meeroken in een binnensituatie onder mensen die zelf niet roken.
Vanaf 2019 zijn de antwoordopties bij de vraagstelling gewijzigd. Daarom publiceren we vanaf 2019 andere cijfers dan voor de jaren de jaren 2015 tot en met 2018.
Meeroken onder niet-rokers
In 2019 is de vraagstelling over meeroken, ook wel passief roken genoemd gewijzigd in:
Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen?
1. Nooit of bijna nooit
2. Minder dan één keer per week
3. Minstens één keer per week, maar niet iedere dag
4. Elke dag, minder dan één uur per dag
5. Elke dag, één uur of meer per dag
(Bijna) nooit
Percentage mensen dat nooit of bijna nooit antwoordt op de vraag Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen? Deze vraag is vanaf 2019 opgenomen in de vragenlijst.
Niet dagelijks
Percentage mensen dat Minder dan één keer per week of Minstens één keer per week maar niet iedere dag antwoordt op de vraag Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen? Deze vraag is vanaf 2019 opgenomen in de vragenlijst.
Dagelijks, minder dan een uur
Percentage mensen dat Elke dag, minder dan één uur per dag antwoordt op de vraag Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen? Deze vraag is vanaf 2019 opgenomen in de vragenlijst.
Dagelijks, een uur of meer
Percentage mensen dat Elke dag, één uur of meer per dag antwoordt op de vraag Hoe vaak wordt u/uw kind binnen blootgesteld aan tabaksrook van anderen? Deze vraag is vanaf 2019 opgenomen in de vragenlijst.
Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder
De vragen over het gebruik van alcohol worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.

Drinkers
Zware drinkers onder bevolking
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder dat minstens 1 keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag drinkt (mannen) of minstens 1 keer per week 4 of meer glazen alcohol op één dag drinkt (vrouwen).
Overmatige drinkers onder bevolking
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder dat meer dan 21 glazen per week (mannen) of meer dan 14 glazen per week (vrouwen) drinkt.
Richtlijn alcoholgebruik, 12 jr of ouder
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder dat voldoet aan de richtlijn voor alcoholgebruik. Voor 12- tot 18-jarigen geldt sinds 2014 de richtlijn: niet drinken tot je 18e. Voor volwassenen geldt sinds 2015 de richtlijn: niet drinken of maximaal 1 glas per dag. Deze richtlijn is afkomstig uit de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.
Lengte en gewicht
De vragen over lengte en lichaamsgewicht worden aan alle personen gesteld. Er wordt gevraagd naar de lengte in cm zonder schoenen en naar het lichaamsgewicht in kg zonder kleren. Bij zwangere vrouwen wordt gevraagd naar het lichaamsgewicht voorafgaand aan de zwangerschap.

Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder
De maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). De BMI is het quotiënt van het lichaamsgewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Voor volwassenen van 20 jaar of ouder zijn de criteria:
1. Ondergewicht: BMI < 18,5
2. Normaal gewicht: BMI >= 18,5 en < 25,0
3. Overgewicht: BMI >= 25,0
a. Matig overgewicht: BMI >= 25,0 en < 30,0
b. Ernstig overgewicht: BMI >= 30,0
Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden hangen af van de leeftijd en het geslacht. In de tabellen zijn niet betrokken de respondenten met onbekende lengte en /of gewicht en de respondenten met een onwaarschijnlijk gewicht in relatie tot de opgegeven lengte. In dit laatste geval betreft het personen 20 jaar of ouder met een BMI van kleiner dan 14 of groter dan 50 en personen jonger dan 20 jaar met een BMI van kleiner dan 10 of groter dan 50. Vanaf 2018 wordt er geen bovengrens meer gehanteerd, de ondergrens voor de BMI verandert niet.
Overgewicht
Percentage personen met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger.
Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 25,0 kg/m2 voor volwassenen.
Mate van overgewicht
Ernstig overgewicht
Percentage personen met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger.
Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 30,0 kg/m2 voor volwassenen.