Speedpedelecs

Aantal speed-pedelecs uitgesplitst naar eigendom, leeftijd eigenaar en regio, 1 juli 2020
Deze maatwerktabellen bevatten cijfers over het aantal speedpedelecs in Nederland op 1 juli 2020. Deze informatie is gebaseerd op kentekenregistratie van de RDW. Er wordt op provincie- en gemeenteniveau een uitsplitsing gemaakt naar het aantal speedpedelecs op naam van natuurlijke personen (particulieren) en rechtspersonen (bedrijven).
Deze tabellen zijn opgeleverd naar aanleiding van het nieuwsbericht over speedpedelecs op 23-11-2020.