Winsten bedrijven licht gedaald, inkomen huishoudens gestegen

© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen
Ondanks de sterke economische krimp in het tweede kwartaal van 2020 is de winst van niet-financiële bedrijven maar licht gedaald en is het inkomen van huishoudens op peil gebleven. Door de coronacrisis namen de inkomsten weliswaar af, maar deze werden grotendeels gecompenseerd door ruim 16 miljard euro aan corona-gerelateerde subsidies. Tevens zijn de belastingafdrachten, de dividenduitkeringen en de consumptie in het tweede kwartaal gedaald. Hierdoor spaarden niet-financiële bedrijven en huishoudens samen 22 miljard euro meer dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De in dit nieuwsbericht genoemde cijfers betreffen macrocijfers. De verschillen per bedrijfstak kunnen groot zijn.

De in het binnenland behaalde winst van de niet-financiële bedrijven was in het tweede kwartaal 1,2 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Zonder de 12,5 miljard euro aan corona-gerelateerde subsidies zou de winst veel lager geweest zijn dan een jaar eerder. Het is overigens mogelijk dat er teveel subsidie is uitgekeerd en deze in een later stadium moet worden terugbetaald. De winst (vóór belastingen) van niet-financiële bedrijven lag 2,7 miljard euro lager dan een jaar eerder. Dit komt doordat de buitenlandse dochters van bedrijven 5,3 miljard euro minder winst genereerden. De zogeheten overige winsten uit vermogen namen iets toe. 

Bedrijven betaalden 3 miljard euro minder aan belastingen dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat bedrijven de verschuldigde vennootschapsbelastingen over 2019 voor een groter deel al in 2019 betaalden bij de voorlopige aanslag in plaats van pas in 2020. Daarnaast hebben bedrijven in 2020 de mogelijkheid om uitstel van belastingen aan te vragen wegens corona. Behalve aan belastingen hebben bedrijven in het tweede kwartaal ook veel minder dividend betaald. Het niet uitkeren van dividend vormde een voorwaarde voor het verkrijgen van corona-gerelateerde subsidies. Door de verminderde belastingoverdrachten en dividenduitkeringen, namen de besparingen van bedrijven met ruim 9 miljard euro toe. Dit uitgespaarde geld kan onder meer worden gebruikt om te investeren. In het tweede kwartaal gebeurde dit echter in mindere mate dan een jaar eerder. De investeringen lagen 2,7 miljard euro lager.

Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting, 2e kwartaal
JaarIn binnenland behaalde (operationele) winst (mld euro)Coronagerelateerde subsidies (mld euro)Winsten van buitenlandse dochters (mld euro)Overige winst (mld euro)
201534,317,32,6
201635,113,52,9
201737,215,41,4
201839,219,44,1
2019*40,418,33,6
2020*29,212,513,05,0
*voorlopige cijfers

Inkomens huishoudens neemt toe

Het inkomen van huishoudens lag in het tweede kwartaal 2,4 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Dit kwam voornamelijk doordat de beloning van werknemers met 2,2 miljard euro steeg ten opzichte van een jaar eerder. De beloning van werknemers steeg door al eerder afgesproken loonsverhogingen. De oplopende werkloosheid dempte de stijging. De inkomsten uit sociale uitkeringen stegen ook iets, doordat er meer WW werd uitgekeerd. De stijging van het beschikbaar inkomen werd nog gedrukt doordat het ontvangen dividend daalde met 0,5 miljard euro. 

Onder het inkomen van huishoudens wordt ook dat van zelfstandigen geschaard. Deze vallen namelijk niet onder de hierboven genoemde niet-financiële bedrijven. Het zogeheten gemengd inkomen van zelfstandigen bleef in het tweede kwartaal op ongeveer hetzelfde niveau als een jaar eerder. Het gemengd inkomen van zelfstandigen bleef onder meer op peil door de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In het tweede kwartaal werd hier 1,7 miljard euro aan uitgekeerd. Aanvullend kregen zelfstandigen nog eens 1,3 miljard euro aan corona compensatie. Zonder deze maatregelen had het gemengd inkomen ruim 3 miljard euro lager gelegen.

Gemengd inkomen zelfstandigen
Jaar KwartaalGemengd inkomen zelfstandigen (mld euro, verandering t.o.v. een jaar eerder)
20161e kwartaal0,884
20162e kwartaal0,745
20163e kwartaal0,759
20164e kwartaal1,164
20171e kwartaal0,807
20172e kwartaal0,974
20173e kwartaal0,803
20174e kwartaal0,527
20181e kwartaal0,998
20182e kwartaal0,876
20183e kwartaal0,588
20184e kwartaal0,650
20191e kwartaal0,926
20192e kwartaal1,123
20193e kwartaal0,862
20194e kwartaal0,790
20201e kwartaal0,549
20202e kwartaal-0,033

Lagere consumptie en record aan vrije individuele besparingen

Door de verschillende maatregelen tijdens de gedeeltelijke lockdown waren de consumptieve bestedingen van huishoudens in het tweede kwartaal 10 miljard euro lager dan een jaar eerder. Het deel van het beschikbaar inkomen dat overblijft na consumptie vormt de individuele besparingen. Doordat het beschikbaar inkomen toenam terwijl de consumptieve bestedingen daalden, werd er veel gespaard. De individuele besparingen bedroegen in het tweede kwartaal 35,9 miljard euro, oftewel 12,4 miljard euro meer dan een jaar eerder. Door het vakantiegeld zijn de besparingen in het tweede kwartaal altijd hoog, maar nooit eerder werd er in een kwartaal zoveel gespaard. 

Besparingen en consumptieve bestedingen huishoudens
Jaar KwartaalIndividuele besparingen (bruto) (mld euro, verandering t.o.v. een jaar eerder)Consumptieve bestedingen (bruto) (mld euro, verandering t.o.v. een jaar eerder)
20161e kwartaal0,61,6
20162e kwartaal1,70,7
20163e kwartaal0,61,0
20164e kwartaal2,02,0
20171e kwartaal0,12,5
20172e kwartaal-0,93,1
20173e kwartaal-1,63,5
20174e kwartaal-0,12,1
20181e kwartaal-0,93,8
20182e kwartaal1,13,8
20183e kwartaal1,43,2
20184e kwartaal1,43,5
20191e kwartaal1,42,8
20192e kwartaal1,53,3
20193e kwartaal-0,13,4
20194e kwartaal-0,73,7
20201e kwartaal3,40,5
20202e kwartaal12,4-10,0

Terwijl bedrijven en huishoudens spaarden, moest de overheid juist flink interen. De overheid ontspaarde in het tweede kwartaal 17 miljard euro. Het tekort van de overheid in het tweede kwartaal ( het EMU-saldo) kwam uit op 24 miljard euro.  

Besparingen bij sectoren in de Nederlandse economie, 2e kwartaal
JaarNiet-financiële bedrijven (mld euro)Overheid (mld euro)Huishoudens (mld euro)
201520,575-0,66227,171
201615,1153,74528,558
201720,8574,01427,406
201819,7756,53128,969
2019*20,826,92431,636
2020*30,211-17,63242,876
* voorlopige cijfers

De in dit nieuwsbericht genoemde cijfers over bijvoorbeeld winst en inkomen betreffen macrocijfers waarbij naar alle inkomsten en uitgaven van alle bedrijven en huishoudens samen wordt gekeken. Er zijn bedrijfstakken die weinig of geen last hebben van de Coronacrisis en die de winsten zien stijgen. Voorbeelden zijn (delen van) de voedingsmiddelenindustrie, de bouw, de detailhandel en de verhuur van woningen.