Iets meer mensen vinden werk in juni

Een man werkt op zijn laptop op een terras
© CBS / Nikki van Toorn
Van april tot en met juni is het aantal werkenden afgenomen met 139 duizend. In deze periode daalde het aantal werkenden in april en mei, in juni was er een stijging. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In april en mei ging de afname van het aantal werkenden niet gepaard met een sterke toename van het aantal werklozen. Alleen degenen die op zoek zijn naar werk en direct beschikbaar zijn, worden namelijk aangemerkt als werkloos. Mensen die hun baan verliezen en niet zoeken en/of beschikbaar zijn voor betaald werk, vallen buiten de beroepsbevolking. In april en mei gebeurde dat vaker dan dat mensen werkloos werden.

In juni gingen meer mensen op zoek naar werk dan in de twee voorgaande maanden. Een aantal van hen vond een baan, maar een groot deel niet. Hierdoor nam het aantal werklozen in juni flink toe en was dit 131 duizend hoger dan drie maanden eerder.

Stromen tussen werkloze, werkzame en niet-beroepsbevolking

De ontwikkelingen in de beroepsbevolking worden gemeten door middel van de Enquête beroepsbevolking (EBB). In dit doorlopende onderzoek worden mensen met tussenpozen van drie maanden ondervraagd. Zo worden cijfers samengesteld over de wisselingen in arbeidspositie ten opzichte van drie maanden eerder. De groei of krimp van de werkzame beroepsbevolking wordt beïnvloed door vier stromen. Het aantal werkenden groeit door instroom vanuit zowel de werkloze beroepsbevolking als de niet-beroepsbevolking en krimpt door uitstroom in tegengestelde richting. De omvang van de groei of krimp in de voorafgaande drie maanden is het saldo van deze vier stromen.

 

Uitstroom werkzame beroepsbevolking groter dan instroom

Tot en met maart van dit jaar groeide de werkzame beroepsbevolking nog elke maand ten opzichte van drie maanden eerder. Met andere woorden: de instroom was groter dan de uitstroom (het saldo was positief). In april, mei en juni was de uitstroom groter dan de instroom en nam het aantal werkenden af (het saldo was negatief). In april en mei groeide daardoor vooral de niet-beroepsbevolking, in juni de werkloze beroepsbevolking.

Verandering werkzame beroepsbevolking
   Saldo werkzame beroepsbevolking <->werkloze beroepsbevolking (t.o.v. drie maanden eerder, x 1 000)Saldo werkzame beroepsbevolking <-> niet-beroepsbevolking (t.o.v. drie maanden eerder, x 1 000)
2019mei257
2019juni1917
2019jul1812
2019aug147
2019sep213
2019okt1923
2019nov2016
2019dec3023
2020jan3826
2020feb4617
2020mrt33-21
2020apr*-31-149
2020mei*-64-137
2020juni*-123-17
*voorlopige cijfers

Meer mensen op zoek naar werk

Van april tot en met juni, de eerste maanden nadat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht werden, waren er elke maand meer dan 350 duizend mensen zonder werk die drie maanden eerder wel nog werk hadden. Dat zijn er ruim 100 duizend meer dan in de eerste maanden van dit jaar. In mei waren 118 duizend van hen op zoek naar en beschikbaar voor werk en daarmee werkloos. In juni waren dat er 162 duizend. Dat is het hoogste aantal sinds deze cijfers maandelijks worden gepubliceerd (vanaf 2003). In februari, net voor de coronacrisis, was dat met 56 duizend juist het laagste aantal sinds 2003.

Niet iedereen die stopt met werken is weer direct op zoek naar werk en beschikbaar voor werk. Denk bijvoorbeeld aan studenten en scholieren die stoppen met een bijbaan of ouderen die helemaal stoppen met werken. In mei waren er 263 duizend mensen zonder werk die drie maanden eerder nog werkten en die niet zochten naar en/of beschikbaar waren voor betaald werk. Dit is eveneens een record. In juni waren dat er weer bijna 200 duizend en dat is vrijwel evenveel als voordat de coronamaatregelen gingen gelden.

Mensen zonder werk die drie maanden eerder nog werk hadden
JaarMaandWerkloos (x 1 000)Niet langer in beroepsbevolking (x 1 000)
2019mei70197
2019juni73201
2019jul70196
2019aug69195
2019sep67203
2019okt68198
2019nov69202
2019dec62201
2020jan59200
2020feb56203
2020mrt61222
2020apr*104268
2020mei*118263
2020juni*162199
*voorlopige cijfers

Licht herstel baanvinders

Naast het grote aantal baanverliezers waren er in de afgelopen maanden veel minder mensen dan gebruikelijk die binnen het tijdsbestek van drie maanden werk vonden. In juni waren het er alweer meer dan in april en mei, maar nog steeds 100 duizend minder dan begin dit jaar. Het ging daarbij meestal niet om werklozen die werk hadden gevonden, maar vooral om mensen die drie maanden eerder nog niet tot de beroepsbevolking werden gerekend: 182 duizend in juni tegenover 126 duizend in mei. Ook hierbij gaat het vaak om scholieren of studenten die aan het werk gaan. Het aantal mensen dat drie maanden geleden al op zoek was naar werk en dat inmiddels heeft gevonden is zelfs verder afgenomen naar 39 duizend. Dat aantal is nog nooit zo klein geweest sinds deze cijfers berekend worden (vanaf 2003).

Mensen die werk hebben gevonden
JaarMaandDrie maanden eerder werkloos (x 1 000)Drie maanden eerder niet in beroepsbevolking (x 1 000)
2019mei95204
2019juni92218
2019jul88208
2019aug82202
2019sep88206
2019okt86221
2019nov89219
2019dec92223
2020jan97226
2020feb102220
2020mrt94201
2020apr*73119
2020mei*54126
2020juni*39182
*voorlopige cijfers