Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Arbeidspositie Arbeidspositie drie maanden eerder Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking Seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 januari 8.737
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 februari 8.735
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 maart 8.746
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 april 8.688
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 mei 8.676
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 juni 8.680
Werkzame beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 januari 97
Werkzame beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 februari 102
Werkzame beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 maart 94
Werkzame beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 april 73
Werkzame beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 mei 54
Werkzame beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 juni 39
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 januari 226
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 februari 220
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 maart 201
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 april 119
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 mei 126
Werkzame beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 juni 182
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 januari 59
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 februari 56
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 maart 61
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 april 104
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 mei 118
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 juni 162
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 januari 104
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 februari 100
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 maart 89
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 april 89
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 mei 92
Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 juni 111
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 januari 120
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 februari 118
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 maart 123
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 april 121
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 mei 121
Werkloze beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 juni 132
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 januari 200
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 februari 203
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 maart 222
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 april 268
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 mei 263
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking 2020 juni 199
Niet-beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 januari 122
Niet-beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 februari 122
Niet-beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 maart 119
Niet-beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 april 122
Niet-beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 mei 129
Niet-beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking 2020 juni 123
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 januari 3.406
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 februari 3.419
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 maart 3.425
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 april 3.500
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 mei 3.510
Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking 2020 juni 3.465
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de tabel staan cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Per maand wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie drie maanden eerder gegeven. Op deze manier wordt per maand beschreven hoeveel personen in drie maanden van arbeidspositie zijn gewisseld. Met deze cijfers wordt bijvoorbeeld duidelijk hoeveel van de werklozen in december 2014 drie maanden eerder nog werkzaam waren. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. In de tabel staan cijfers die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en cijfers die niet zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 januari 2021:
De cijfers van december zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
Er is uitleg toegevoegd over de status van de cijfers en de coronacrisis, deze vindt u in paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Voorbeelden van deze patronen zijn feest- en vakantiedagen, vakantie-uitkeringen in mei, bonussen in december en temperatuurschommelingen. Door een reeks cijfers voor dergelijke patronen te schonen, kunnen maand- of kwartaalcijfers onderling vergeleken worden zonder storende seizoeneffecten. Zo kan ook beter een omslag in de ontwikkeling worden vastgesteld.