54 procent van de 55-plussers geniet van ouder worden

Een vrouw sport in openbare fitness ruimte. Op de achtergrond is haar echtgenoot ook aan het sporten.
© Hollandse Hoogte / David Rozing
Ruim de helft van de 55-plussers in Nederland zegt te genieten van het ouder worden en minder dan 1 op de 10 voelt zich oud. 58 procent van de 55-plussers zegt nu even gelukkig te zijn als toen ze 25 jaar waren en bijna een kwart is zelfs gelukkiger dan vroeger. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2019 van het CBS.

Voor het onderzoek Belevingen is onder ruim 3,8 duizend 55-plussers een enquête gehouden. Het gaat hier om particuliere huishoudens; ouderen die in een instelling wonen, namen niet deel aan het onderzoek. 

65-plussers genieten vaker van ouder worden dan 55- tot 65-jarigen

Meer dan de helft van de 55-plussers (54 procent) geniet van het ouder worden, 14 procent geniet hier niet van, de rest zit er tussenin. 65-plussers genieten vaker van het ouder worden dan de 55- tot 65-jarigen.

Een grote meerderheid van de 55-plussers (87 procent) wil ook nog lang leven zoals ze zich nu voelen. De 65- tot 75-jarigen zeggen dit vaker dan de 55- tot 65-jarigen. De 75-plussers zeggen dit daarentegen iets minder vaak dan de 55- tot 65-jarigen. Dit heeft er onder meer mee te maken dat 75-plussers minder gezond zijn en gemiddeld lager opgeleid zijn.

Er is maar een kleine groep 55-plussers (8 procent) die zich oud voelt, bijna drie kwart voelt zich niet oud. De 75-plussers voelen zich wel vaker oud dan de 75-minners. De gemiddeld minder goede gezondheid van 75-plussers speelt hierbij geen doorslaggevende rol.

Belevingen 55-plussers, 2019
LeeftijdIk geniet ervan om ouder te worden (%)Zoals ik me nu voel, wil ik nog lang leven (%)Ik voel mezelf oud (%)
Totaal54878
55 tot 65 jaar49876
65 tot 75 jaar58905
75 jaar of ouder578417
 

Kinderen van belang voor gevoel over ouder worden

55-plussers met kinderen genieten vaker van het ouder worden (55 procent) dan degenen zonder kinderen (47 procent); ook willen ze vaker nog lang leven (88 procent tegen 83 procent). Daarnaast zeggen 55-plussers met een vaste partner vaker dat ze nog lang willen leven zoals ze zich nu voelen (89 procent) dan degenen zonder partner (81 procent). 
 

Bijna kwart 55-plussers is nu gelukkiger dan op 25-jarige leeftijd

In 2019 was 88 procent van de 55-plussers gelukkig. Op de vraag of ze nu gelukkiger, even gelukkig, of ongelukkiger zijn dan toen ze 25 jaar waren, antwoordt bijna een kwart van de 55-plussers dat ze nu gelukkiger zijn dan vroeger. Het merendeel, 58 procent, is even gelukkig en 17 procent is ongelukkiger. Het percentage dat ongelukkiger is dan vroeger, is onder 65- tot 75-jarigen lager dan onder 55- tot 65-jarigen en 75-plussers. Van de 75-plussers is 19 procent ongelukkiger dan vroeger, de minder goede gezondheid is hierbij van belang. 

Gelukkiger, even gelukkig of ongelukkiger dan toen men 25 was, 2019
LeeftijdGelukkiger (% personen van 55 jaar of ouder)Even gelukkig (% personen van 55 jaar of ouder)Ongelukkiger (% personen van 55 jaar of ouder)
Totaal245817
55 tot 65 jaar275519
65 tot 75 jaar236215
75 jaar en ouder226019

Meer gelukkige 55- tot 65-jarigen dan 20 jaar geleden

Uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn bleek eerder dat het percentage gelukkige 55- tot 65-jarigen de afgelopen 20 jaar is gestegen. Onder 65-plussers bleef het percentage mensen dat aangaf gelukkig te zijn stabiel. De ‘jonge ouderen’ van nu zijn dus vaker gelukkig dan de jonge ouderen van vroeger. Deze groep heeft het in meerdere opzichten ook beter dan vroeger. Vrouwen in deze leeftijdscategorie werken vaker waardoor ze meer te besteden hebben. Ook hebben de 55- tot 65-jarigen gemiddeld een betere gezondheid en een hoger onderwijsniveau.