Mening over het ouder worden

In het onderzoek Belevingen zijn de volgende vraagstellingen gebruikt:

Gelukkig
Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt? 
Een 1 betekent ‘heel erg ongelukkig’ en een 10 betekent ‘heel erg gelukkig’.

Geluk ten opzichte van vroeger
En als u dit vergelijkt met toen u 25 jaar oud was, voelt u zich op dit moment dan gelukkiger, even gelukkig of ongelukkiger? 

Stellingen over ouder worden
De volgende stellingen gaan over ouder worden. Kunt u voor elk van deze stellingen aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens bent? 

1. Ik geniet ervan om ouder te worden.
2. Zoals ik me nu voel, wil ik nog lang leven.
3. Ik voel mezelf oud.

De antwoordcategorieën zijn: 1) helemaal mee eens, 2) mee eens, 3) niet mee eens, niet mee oneens, 4) mee oneens, en 5) helemaal mee oneens.