Trends in geluk en tevredenheid

Twee vriendinnen springen van de  golfbekers af in het water met vloed.
© Hollandse Hoogte
In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends staan ontwikkelingen in subjectief welzijn vanaf 1997 centraal. Het subjectief welzijn is daarbij afgemeten aan de mate waarin volwassenen zeggen gelukkig en tevreden met het leven te zijn. Niet alleen komen ontwikkelingen in subjectief welzijn van de volwassen bevolking als geheel aan bod maar ook van een aantal bevolkingsgroepen, zoals mannen en vrouwen, leeftijds- en onderwijsniveaugroepen, en de groepen met en zonder migratieachtergrond.
Het subjectief welzijn van de Nederlandse bevolking is de afgelopen twee decennia weinig veranderd. Al sinds eind jaren negentig is de overgrote meerderheid van de volwassenen naar eigen zeggen gelukkig en tevreden met het leven. Er zijn echter wel verschuivingen in welzijn als wordt ingezoomd op bevolkingsgroepen. Het verschil in welzijn tussen laag- en hoogopgeleiden is de afgelopen twintig jaar groter geworden, terwijl het verschil tussen mensen met een Nederlandse en met een niet-westerse achtergrond juist kleiner werd. Toch ervaart die laatste groep ook in 2018 nog steeds een relatief laag welzijn.