Gelukkig

Hoeveel procent van de 55-plussers gelukkig is komt uit het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn. Daarin is de volgende vraagstelling gebruikt:

Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig
mens vindt? Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig.

Een score van 7 of hoger wordt geclassificeerd als ‘gelukkig’, een score van 5 of 6 als ‘niet gelukkig, niet ongelukkig’ en een score van 1 tot en met 4 als ‘ongelukkig’.