Bestelauto's naar eigendom

Bestelauto’s naar type eigenaar op 1 januari
Deze tabel is een aanvulling op de bestaande tabellen over het bezit en gebruik van bedrijfsvoertuigen. Opgenomen zijn het aantal bestelauto's met een Nederlands kenteken op 1 januari, uitgesplitst naar eigendom: particulier of bedrijf met bijbehorende branche.