Motorvoertuigenpark; type, leeftijdsklasse, 1 januari, 2000-2022

Motorvoertuigenpark; type, leeftijdsklasse, 1 januari, 2000-2022

Leeftijdsklasse voertuig Perioden Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Bestelauto (aantal)
Totaal 2015 814.954
Totaal 2016 828.383
Totaal 2017 852.632
Totaal 2018 883.350
Totaal 2019 914.766
Totaal 2020 939.801
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over wegvoertuigen (personenauto's, bedrijfsvoertuigen naar voertuigcategorie en motorfietsen), maar exclusief bromfietsen, uitgesplitst naar leeftijdsklasse van het voertuig. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen.
Vanaf 2004 is de totaaltelling van voertuigen niet helemaal vergelijkbaar met voorgaande jaren in verband met aparte registratie van aanhangers en opleggers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 tot en met 2022.

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 6 juli 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door Motorvoertuigen actief; type, leeftijdsklasse, 1 januari. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsvoertuigen
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.
Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens en opleggers te zijn voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Bestelauto
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt.

Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.