Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, grondgebied 1990-2020

Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, grondgebied 1990-2020

Brandstofsoort Leeftijd voertuig Perioden Gemiddeld jaarkilometrage Totaal gemiddeld jaarkilometrage (aantal km)
Totaal Totaal 2012 17.637
Totaal Totaal 2013 17.690
Totaal Totaal 2014 17.933
Totaal Totaal 2015 18.132
Totaal Totaal 2016 18.143
Totaal Totaal 2017 18.039
Totaal Totaal 2018 17.878
Benzine Totaal 2012 5.647
Benzine Totaal 2013 5.719
Benzine Totaal 2014 5.741
Benzine Totaal 2015 5.577
Benzine Totaal 2016 5.634
Benzine Totaal 2017 5.819
Benzine Totaal 2018 5.913
Diesel Totaal 2012 18.183
Diesel Totaal 2013 18.214
Diesel Totaal 2014 18.476
Diesel Totaal 2015 18.674
Diesel Totaal 2016 18.675
Diesel Totaal 2017 18.545
Diesel Totaal 2018 18.372
LPG/overige Totaal 2012 12.064
LPG/overige Totaal 2013 12.609
LPG/overige Totaal 2014 12.381
LPG/overige Totaal 2015 12.470
LPG/overige Totaal 2016 12.509
LPG/overige Totaal 2017 13.191
LPG/overige Totaal 2018 13.444
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van bestelauto's verdeeld naar leeftijd van het voertuig en brandstofsoort. Voertuigkilometers en de gemiddelde jaarkilometrages van Nederlandse bestelauto's zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied. Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de oude selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De reeks op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.

Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dit smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief en de cijfers van 2020 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 10 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal gemiddeld jaarkilometrage
Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.

Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken.