Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstak (SBI 2008), bedr.grootte 2009-2020

Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstak (SBI 2008), bedr.grootte 2009-2020

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Bedrijfsgrootte / leeftijd bestelauto Perioden Bedrijfsbestelauto's (aantal) Kilometers bedrijfsbestelauto's (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km)
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2015 814.774 15.347,9 18.837
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2016 849.655 15.970,3 18.796
A-U Alle economische activiteiten Totaal 2017 885.466 16.530,9 18.669
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2015 49.208 683,2 13.884
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2016 51.101 707,4 13.844
A Landbouw, bosbouw en visserij Totaal 2017 53.660 737,8 13.749
B Delfstoffenwinning Totaal 2015 290 5,3 18.150
B Delfstoffenwinning Totaal 2016 331 6,7 20.194
B Delfstoffenwinning Totaal 2017 349 6,5 18.698
C Industrie Totaal 2015 64.704 1.293,3 19.988
C Industrie Totaal 2016 67.964 1.355,2 19.940
C Industrie Totaal 2017 69.684 1.395,8 20.030
D Energievoorziening Totaal 2015 2.551 48,0 18.799
D Energievoorziening Totaal 2016 4.092 73,9 18.064
D Energievoorziening Totaal 2017 3.615 68,0 18.807
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal 2015 5.065 90,7 17.898
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal 2016 5.235 91,5 17.484
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal 2017 5.713 105,0 18.380
F Bouwnijverheid Totaal 2015 236.204 4.376,7 18.529
F Bouwnijverheid Totaal 2016 245.736 4.553,7 18.531
F Bouwnijverheid Totaal 2017 255.011 4.724,0 18.525
G Handel Totaal 2015 194.279 3.581,4 18.434
G Handel Totaal 2016 204.623 3.726,4 18.211
G Handel Totaal 2017 212.828 3.811,4 17.908
H Vervoer en opslag Totaal 2015 38.651 1.158,2 29.965
H Vervoer en opslag Totaal 2016 40.986 1.246,7 30.418
H Vervoer en opslag Totaal 2017 44.033 1.365,0 31.000
I Horeca Totaal 2015 20.095 300,7 14.963
I Horeca Totaal 2016 21.185 319,0 15.058
I Horeca Totaal 2017 22.173 332,6 15.001
J Informatie en communicatie Totaal 2015 9.385 177,2 18.884
J Informatie en communicatie Totaal 2016 10.710 209,9 19.602
J Informatie en communicatie Totaal 2017 9.339 185,1 19.824
K Financiële dienstverlening Totaal 2015 8.365 148,5 17.753
K Financiële dienstverlening Totaal 2016 10.177 191,5 18.814
K Financiële dienstverlening Totaal 2017 10.398 188,7 18.149
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal 2015 7.116 95,6 13.435
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal 2016 7.440 101,2 13.606
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal 2017 9.445 132,3 14.003
M Specialistische zakelijke diensten Totaal 2015 40.835 836,3 20.480
M Specialistische zakelijke diensten Totaal 2016 45.579 936,1 20.539
M Specialistische zakelijke diensten Totaal 2017 46.881 959,4 20.465
N Verhuur en overige zakelijke diensten Totaal 2015 81.820 1.638,5 20.025
N Verhuur en overige zakelijke diensten Totaal 2016 77.044 1.530,0 19.859
N Verhuur en overige zakelijke diensten Totaal 2017 84.148 1.594,4 18.948
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal 2015 10.498 130,1 12.393
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal 2016 11.168 136,9 12.262
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal 2017 10.712 130,7 12.203
P Onderwijs Totaal 2015 6.211 102,6 16.525
P Onderwijs Totaal 2016 6.326 100,2 15.832
P Onderwijs Totaal 2017 6.641 105,5 15.883
Q Gezondheids- en welzijnszorg Totaal 2015 9.627 151,7 15.753
Q Gezondheids- en welzijnszorg Totaal 2016 9.862 154,7 15.683
Q Gezondheids- en welzijnszorg Totaal 2017 10.128 157,7 15.574
R Cultuur, sport en recreatie Totaal 2015 15.520 256,0 16.492
R Cultuur, sport en recreatie Totaal 2016 16.191 271,4 16.762
R Cultuur, sport en recreatie Totaal 2017 16.863 276,2 16.380
S Overige dienstverlening Totaal 2015 14.341 274,0 19.106
S Overige dienstverlening Totaal 2016 13.891 257,5 18.536
S Overige dienstverlening Totaal 2017 13.834 254,6 18.401
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto’s op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto’s), verkeersprestaties (gereden kilometers) van deze voertuigen en gemiddelde jaarkilometrages. Deze cijfers zijn verdeeld naar bedrijfstak (SBI 2008), grootte van het bedrijf en leeftijd van het voertuig.

De cijfers in deze tabel hebben betrekking op alle bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.

Doordat de kwaliteit van het leasebestand (van de Belastingdienst) van 2016 beter is dan de jaren ervoor kunnen meer bestelauto’s toegewezen worden aan de branche van het bedrijf dat de bestelauto leased (de lessee). Hierdoor kunnen verschuivingen ontstaan tussen onder andere branches en regio’s.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 en 2020 zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Voor deze tabel wordt gebruik gemaakt van meerdere (externe) bronbestanden. Door wijzigingen in deze bestanden kan het voorkomen dat (definitieve) cijfers in deze tabel met terugwerkende kracht worden bijgesteld.

Wijzigingen per 7 september 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsbestelauto's
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt.
Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.

Bedrijfsbestelauto's in deze tabel zijn in bezit van rechtspersonen en een deel van de natuurlijke personen met een bedrijf zoals eenmanszaken.
Kilometers bedrijfsbestelauto's
Kilometers afgelegd binnen en buiten de Nederlandse grenzen door bedrijfsbestelauto's met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het jaarkilometrage is het totale aantal kilometers dat een voertuig in een bepaald jaar heeft gereden.
Het gemiddelde jaarkilometrage van een bepaald jaar is berekend door de som van alle afgelegde kilometers van alle voertuigen te delen door het aantal voertuigen.