Energierekening 170 euro lager

© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Op basis van de prijzen in januari komt de gemiddelde jaarlijkse energierekening voor huishoudens in 2020 uit op 1 574 euro. Dit is 170 euro minder dan in januari 2019, bij hetzelfde verbruik. Hiermee daalt de gemiddelde energierekening voor huishoudens met 9,7 procent ten opzichte van een jaar geleden. In januari vorig jaar ging deze nog 19 procent omhoog. Er zijn wel grote verschillen tussen huishoudens, afhankelijk van het verbruik. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De vergelijking van de energierekening voor huishoudens tussen januari 2020 en januari 2019 is gemaakt op basis van een gelijkblijvend gemiddeld jaarverbruik. Door het verbruik gelijk te houden, zijn de berekende effecten geheel toe te schrijven aan veranderingen van de tarieven voor energie. Ieder huishouden heeft een ander energieverbruik. Sinds vandaag publiceert het CBS de nieuwe tabel Gemiddelde energietarieven voor huishoudens. Uitgaande van de gemiddelde energietarieven in deze tabel kan voor elk gekozen energieverbruik een gemiddelde energierekening worden berekend.

Jaarrekening energie 2020
Januari 20201) Verandering t.o.v. januari 20192)
Elektriciteit Transport €242 €3
Levering €256 -€16
Energiebelasting en ODE €371 €22
Gas Transport €185 €7
Levering €453 -€65
Energiebelasting en ODE €595 €94
Energiebelasting algemeen Heffingskorting energiebelasting -€527 -€216
Totaal3) €1 574 -€170
1) Op basis van prognose verbruik 2020 (2 450 kWh en 1 197 m3). Bedragen zijn inclusief btw.
2) Bij gelijkblijvend verbruik.
3) De bedragen tellen niet precies op tot het totaal door afrondingen.

 

Hogere heffingskorting en hogere belastingen

Het grootste verschil in de energierekening tussen januari 2020 en een jaar eerder zit in de heffingskorting die ieder huishouden krijgt. Huishoudens krijgen een vast bedrag van 216 euro meer terug op de energiebelasting dan vorig jaar. De energiebelasting op elektriciteit daalt iets en de heffing opslag duurzame energie (ODE) stijgt, waardoor de belasting op elektriciteit op jaarbasis met 22 euro stijgt bij een gemiddeld verbruik. Bij gas gaan huishoudens gemiddeld 94 euro meer belasting betalen. Dit komt doordat zowel de energiebelasting als de ODE-heffing omhoog gaan. Per saldo betalen huishoudens afgerond 100 euro minder energiebelasting bij een gemiddeld verbruik.

De leveringstarieven gingen ook omlaag. Gemiddeld werd levering van elektriciteit 5,8 procent goedkoper en gas 12,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hierdoor daalt de jaarlijkse energierekening met 81 euro. Transport werd in januari 2020 duurder, per jaar scheelt dit ruim 10 euro.

Groter voordeel bij lager verbruik

Huishoudens met een lager energieverbruik gaan er in januari 2020 meer op vooruit ten opzichte van januari 2019 dan huishoudens met een hoger verbruik. Zo gaat een eenpersoonshuishouden in klein, nieuw appartement gemiddeld 16 procent (180 euro) minder betalen, terwijl een meerpersoonshuishouden in een grote, oude, vrijstaande woning 4 procent (140 euro) minder gaat betalen. Dit komt doordat iedereen, ongeacht verbruik, dezelfde hogere heffingskorting krijgt: 216 euro. Dit vaste voordeel werkt minder door naarmate de energierekening hoger is omdat verbruik van gas en elektriciteit zwaarder wordt belast.

Energierekening verschillende profielen huishoudens, januari 2020
Profiel huishoudenEnergierekening (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Een bewoner in nieuw,
klein appartement
-15,8
Een bewoner in oud,
klein appartement
-13,3
Een bewoner in oude,
kleine rijwoning
-11,0
Een bewoner in oude,
middelgrote rijwoning
-9,4
Twee of meer bewoners in
oud, klein appartement
-10,5
Twee of meer bewoners in
oude, kleine rijwoning
-8,2
Twee of meer bewoners in
nieuwe, middelgrote rijwoning
-9,3
Twee of meer bewoners in
oude, middelgrote rijwoning
-7,8
Twee of meer bewoners in
oude, grote rijwoning
-5,3
Twee of meer bewoners in
oude, grote vrijstaande woning
-4,2