Transport

Transportkosten worden betaald aan het transportbedrijf. Omdat er geen concurrentie is voor de regionale netbeheerders (er is per regio maar één netwerk) bepaalt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximum transporttarieven.

Bij de transporttarieven wordt onderscheid gemaakt naar:
1. Vaste transportkosten (vastrecht): vastrecht is een bedrag dat per maand, kwartaal of jaar in rekening wordt gebracht. Ook de huur van de elektriciteits- en de gasmeter wordt hiertoe gerekend.
2. Capaciteitstarief: capaciteitstarief is een vast transporttarief per jaar dat is gebaseerd op de capaciteit van de elektriciteits- en gasaansluiting van een kleinverbruiker. Het capaciteitstarief voor kleinverbruikers is op 1 januari 2009 ingevoerd. Tegelijkertijd is het variabele transporttarief per kWh elektriciteit en per kubieke meter voor kleinverbruikers vervallen.