Gemiddeld jaarverbruik

Voor het berekenen van de energiekosten zijn voor 2019 en 2020 hetzelfde gemiddelde verbruik van elektriciteit en aardgas genomen. Dit verbruik is 2 450 kWh elektriciteit en 1 197 kubieke meter aardgas op jaarbasis. Dit verbruik is een prognose voor 2020, gemaakt door het Planbureau voor de leefomgeving (PBL).