Leveringskosten

Leveringskosten worden betaald aan de energieleverancier voor de hoeveelheid geleverd gas/elektriciteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar:
1. Vaste leveringskosten (vastrecht): vastrecht is een bedrag dat per maand, kwartaal of jaar in rekening wordt gebracht. Energieleveranciers zijn vrij in het in rekening brengen van vastrecht en in het bepalen van de hoogte van het tarief.
2. Variabele leveringskosten: de kosten worden bepaald aan de hand van de hoeveelheid kubieke meter gas of kWh elektriciteit die het huishouden per jaar verbruikt.
3. Daarnaast wordt voor gas nog een extra transporttoeslag geheven. Sinds 2005 geldt een toeslag op de kubieke meterprijs voor het transport van gas over het landelijk transportnet van de Gasunie. Dit is de transporttoeslag gaslevering. De toeslag is afhankelijk van energieleverancier en regio.