Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

Goederenstromen Herkomst-Bestemming Laden-Lossen Werelddelen en landengroepen Goederengroepen Vervoerwijzen Containervervoer Perioden Geschatte waarde van vervoerde goederen Waarde Schatting (1000 euro) Geschatte waarde van vervoerde goederen Aandeel in goederenstroom (%) Geschat brutogewicht vervoerde goederen Brutogewicht Schatting (1000 kg) Geschat brutogewicht vervoerde goederen Aandeel in goederenstroom (%)
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 819.473.648 100 623.442.163 100
Inkomend transport; totaal Herkomst of bestemming China, Taiwan en Mongolië Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 119.095.912 15 20.324.235 3
Invoer voor binnenlands gebruik Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 249.534.792 100 272.739.312 100
Invoer voor binnenlands gebruik Herkomst of bestemming China, Taiwan en Mongolië Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 23.576.951 9 5.713.507 2
Invoer voor wederuitvoer Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 174.058.175 100 98.954.750 100
Invoer voor wederuitvoer Herkomst of bestemming China, Taiwan en Mongolië Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 27.364.476 16 3.140.329 3
Inkomende doorvoer; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 417.412.627 100 261.381.928 100
Inkomende doorvoer; totaal Herkomst of bestemming China, Taiwan en Mongolië Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 68.488.478 16 12.399.299 5
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 919.782.019 100 560.680.874 100
Uitgaand transport; totaal Herkomst of bestemming China, Taiwan en Mongolië Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 42.138.908 5 12.321.919 2
Uitvoer van Nederlands product Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 264.640.716 100 195.137.271 100
Uitvoer van Nederlands product Herkomst of bestemming China, Taiwan en Mongolië Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 15.575.452 6 5.115.636 3
Wederuitvoer Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 209.949.799 100 99.998.124 100
Wederuitvoer Herkomst of bestemming China, Taiwan en Mongolië Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 4.673.434 2 1.046.409 1
Uitgaande doorvoer; totaal Herkomst of bestemming Totaal landen Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 444.179.578 100 262.171.851 100
Uitgaande doorvoer; totaal Herkomst of bestemming China, Taiwan en Mongolië Totaal goederengroepen Totaal alle vervoerwijzen Totaal 2018* 21.904.416 5 6.153.097 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de internationale goederenstromen vanuit, naar en door Nederland. De tabel geeft voor de invoer-, uitvoer-, wederuitvoer- en doorvoerstromen en het entrepotverkeer de waarde en het brutogewicht van de vervoerde goederen per goederengroep, vervoerwijze, vrachttype (wel of niet in containers vervoerd), landengroep van herkomst of bestemming en landengroep van lading of lossing.

Deze tabel wordt medegefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 december 2020
De voorlopige cijfers voor het jaar 2018 zijn bijgesteld. De gegevens voor het jaar 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe, voorlopige cijfers komen doorgaans één jaar na afloop van het verslagjaar beschikbaar. De cijfers over internationale goederenstromen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.

Toelichting onderwerpen

Geschatte waarde van vervoerde goederen
Geschatte waarde van de vervoerde goederen in duizend euro. Bij invoer is dit de waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen betreft het de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie. Bij uitvoer is het de waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Waarde
Geschatte waarde van de vervoerde goederen in duizend euro. Bij invoer is dit de waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen betreft het de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie. Bij uitvoer is het de waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Schatting
Geschatte waarde van de vervoerde goederen in duizend euro. Bij invoer is dit de waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen betreft het de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie. Bij uitvoer is het de waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.

Aandeel in goederenstroom
Aandeel in de totale omvang van de goederenstroom.
Geschat brutogewicht vervoerde goederen
Geschat brutogewicht van de vervoerde goederen in duizend kg. Het brutogewicht omvat het gewicht van de goederen en de verpakking, maar niet het gewicht van de container waarin de goederen eventueel worden vervoerd.
Brutogewicht
Geschat brutogewicht van de vervoerde goederen in duizend kg. Het brutogewicht omvat het gewicht van de goederen en de verpakking, maar niet het gewicht van de container waarin de goederen eventueel worden vervoerd.
Schatting
Geschat brutogewicht van de vervoerde goederen in duizend kg. Het brutogewicht omvat het gewicht van de goederen en de verpakking, maar niet het gewicht van de container waarin de goederen eventueel worden vervoerd.
Aandeel in goederenstroom
Aandeel in de totale omvang van de goederenstroom.