Overige goederen

Deze goederengroep bestaat uit: drukwerk en opgenomen media; meubilair; overige, niet elders genoemde industrieproducten; brieven en pakketten; overige, niet elders opgenomen goederen.