Overige minerale producten

Deze goederengroep bestaat uit: glas en glaswerk, keramische producten; cement, kalk en gips; overige bouwmaterialen en –producten.