Aanvoer of inkomend transport

Het totaal aan goederen dat binnen het grondgebied van Nederland is gebracht. Buitengesloten is de transportdoorvoer zonder overlading op Nederlands grondgebied. Het totale inkomende transport is gelijk aan de som van invoer (voor binnenlands gebruik of wederuitvoer) en inkomende doorvoer.