Meer Britten naar Nederland

© Hollandse Hoogte
Het aantal Britten dat vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuist, is in 2019 opnieuw toegenomen. Van een versnelling van de emigratie van Britten uit het Verenigd Koninkrijk is al sprake in 2015, voordat de Britse bevolking op 23 juni 2016 in een referendum koos voor een vertrek uit de Europese Unie. Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk ging, daalde verder. Dit meldt het CBS.

In 2019 emigreerden 2,6 duizend Nederlanders (in Nederland geborenen) naar het Verenigd Koninkrijk. Zo gering is deze emigratie twintig jaar niet geweest. Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk emigreert daalt sterk sinds 2015. Het aantal Nederlanders dat terugkeerde uit het Verenigd Koninkrijk nam vorig jaar niet toe. Per saldo vertrokken er in 2019 slechts enkele honderden Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk. In 2015 waren er dat nog bijna 2,3 duizend.

Migratie tussen Verenigd Koninkrijk en Nederland, Britten en Nederlanders
 Immigratie Britten van VK naar NLImmigratie Nederlanders van VK naar NLEmigratie Britten van NL naar VKEmigratie Nederlanders van NL naar VK
20093165176515482739
20103126165517203050
20113255179717773600
20123390169617743344
20133627163919813682
20143735175221983949
20154141200922744277
20164747227125273749
20175134233226503323
20185659237026683017
2019*6652229430452574

Per saldo 3,6 duizend Britten naar Nederland

Terwijl de emigratie van Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk afneemt, verhuizen elk jaar meer Britten (in het Verenigd Koninkrijk geboren) naar Nederland. In 2019 vestigden 6,7 duizend Britten zich in ons land, 60 procent meer dan in 2015. Het aantal Britten dat vanuit Nederland terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk nam in 2019 eveneens toe, met enkele honderden. In 2019 verhuisden per saldo ruim 3,6 duizend Britten van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland.

Meer buitenlanders van Verenigd Koninkrijk naar Nederland

Ook de stroom niet-Nederlanders en niet-Britten die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuizen, groeit al jaren. Onder deze groep zijn relatief veel Polen, Spanjaarden, Italianen en Fransen. De grootste groep emigranten die buiten de Britten en de Nederlanders vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk gaan, zijn Somaliërs.

Migratie tussen Verenigd Koninkrijk en Nederland, niet-Britten en niet-Nederlanders
 Immigratie overige personen van VK naar Nederland, niet geboren in NL of VK Emigratie overige personen van Nederland naar VK, niet geboren in NL of VK
200924462593
201022872664
201124032841
201223602942
201324443107
201425703526
201527043963
201635693967
201743033265
201848513515
2019*55563448

In zijn totaliteit was het migratiesaldo tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk de laatste jaren positief. In 2019 trokken 5,4 duizend personen méér van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland dan andersom. In de jaren 2010–2015 was dit saldo negatief.

Snel dalend migratiesaldo met EU-27

De patronen die we zien in de migratie van Nederlanders tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn min of meer vergelijkbaar met de migratie tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa (EU-27). De EU-27 als geheel heeft een negatief migratiesaldo met het Verenigd Koninkrijk, dat wil zeggen dat per saldo meer EU-burgers naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen dan ervandaan vertrekken. Dit saldo is net als voor Nederland sterk teruggelopen. Het aantal personen met een EU-nationaliteit dat de EU-27 verliet om zich te vestigen in het Verenigd Koninkrijk is sinds begin 2016 met een derde gedaald, terwijl het aantal personen met een EU-nationaliteit dat uit het Verenigd Koninkrijk terugkeerde naar de EU-27 bijna verdubbelde. Per saldo vestigden zich in 2019 bijna 50 duizend EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. In 2015 waren dat er nog ruim 200 duizend.

Migratie van en naar het Verenigd Koninkrijk van personen met EU-27-nationaliteit
 Migratie naar VK (x 1 000)Migratie uit VK (x 1 000)
2010 (dec)21199
2011 (dec)21892
2012 (dec)18875
2013 (dec)22978
2014 (dec)29489
2015 (dec)30486
2016 (dec)249116
2017 (dec)243144
2018 (dec)202127
2019 (juni)199151
Bron: CBS, ONS

Het aantal personen met een niet-EU nationaliteit dat zich in het Verenigd Koninkrijk vestigde steeg de afgelopen vijf jaar gestaag, terwijl de uitstroom constant bleef. Per saldo vestigden zich in het laatste jaar 230 duizend niet-EU-burgers zich in het Verenigd Koninkrijk.

Migratie van en naar het Verenigd Koninkrijk van personen met niet-EU-nationaliteit
 Migratie naar VK (x 1 000)Migratie uit VK (x 1 000)
2010 (dec)322104
2011 (dec)314110
2012 (dec)260134
2013 (dec)248129
2014 (dec)287121
2015 (dec)279115
2016 (dec)298110
2017 (dec)321113
2018 (dec)325111
2019 (juni)344115
Bron: CBS, ONS